Ετικέτα: agrotes

Έκτακτη ενίσχυση ύψους 26,29 εκατ. ευρώ για τους αγρότες: δες αναλυτικά

Δικαιούχοι – Όροι Επιλεξιμότητας Δικαιούχοι της έκτακτης ενίσχυσης είναι όσοι πληρούν τους παρακάτω όρους επιλεξιμότητας με βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του 2022: Α. Τομέας Οπωροκηπευτικών Τα μέλη των…