AgroPublic | Δίπλα στον αγρότη, καθημερινά αγροτικά νέα, γεωπονικές δημοσιεύσεις | eikona aithsh

Εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ με την διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτήσεων αναθεώρησης.

Οι γεωργοί στους οποίους γνωστοποιήθηκε με κάθε πρόσφορο μέσο το αποτέλεσμα της αίτησης τους, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση αναθεώρησης για τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ θεσπίζεται η διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτημάτων αναθεώρησης.

Διαδικασία υποβολής της αίτησης αναθεώρησης στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ως αρμόδιος φορέας υποβολής των αιτήσεων αναθεώρησης ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

Η αίτηση αναθεώρησης υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής ΚΑΡΤΕΛΑ ΑΓΡΟΤΗ, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab/#/login

Η αίτηση αναθεώρησης συμπληρώνεται και οριστικοποιείται στη σχετική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πριν την οριστικοποίηση της αίτησης αναθεώρησης επισυνάπτεται στην επιλεγμένη κατηγορία αίτησης αναθεώρησης ηλεκτρονικό αρχείο (από σαρωτή/scanner), το οποίο περιλαμβάνει τα τυχόν απαραίτητα για την επιλεγμένη κατηγορία αίτησης δικαιολογητικά. Μετά την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών, η αίτηση αναθεώρησης αποθηκεύεται και οριστικοποιείται.

Πριν την οριστικοποίηση της αίτησης αναθεώρησης, ο γεωργός έχει τη δυνατότητα να τη διαγράψει ή και να την τροποποιήσει. Με την οριστικοποίηση της αίτησης αναθεώρησης, η αίτηση υποβάλλεται αυτόματα στην αρμόδια για τον έλεγχο υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με την οριστικοποίησή της, η αίτηση αναθεώρησης λαμβάνει αυτόματα εσωτερικό αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου. Οι συμβαλλόμενοι εκτυπώνουν την οριστικοποιημένη αίτηση αναθεώρησης, η οποία φυλάσσεται υποχρεωτικά τουλάχιστον για μία πενταετία στο προσωπικό τους αρχείο, μαζί με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, τα οποία οφείλουν να προσκομίσουν ανά πάσα στιγμή στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εφόσον ζητηθούν στα πλαίσια ελέγχου.

Δίνεται η δυνατότητα ακύρωσης οριστικής υποβληθείσας αίτησης αναθεώρησης και υποβολής νέας αίτησης εντός του χρονικού διαστήματος υποβολής των αιτήσεων αναθεώρησης. Η νέα αίτηση αναθεώρησης λαμβάνει αυτόματα νέο εσωτερικό αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου.

Η ακρίβεια των στοιχείων του αιτήματος αναθεώρησης βαρύνει τους ίδιους τους δικαιούχους.

Σε περίπτωση διαπίστωσης πλαστών στοιχείων κατά την υποβολή του αιτήματος αναθεώρησης κινούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όλες οι νόμιμες διαδικασίες παραπομπής στη δικαιοσύνη κατά τα οριζόμενα στον ποινικό κώδικα.

Στην περίπτωση των γεωργών που δεν κρίθηκαν δικαιούχοι δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα κατόπιν διασταύρωσης των υποβαλλόμενων στοιχείων στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους ενίσχυσης Ν με βάσεις δεδομένων που τέθηκαν στη διάθεση του Οργανισμού από κάθε δημόσια αρχή, ενδεικτικά το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η βάση δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή άλλης δημόσιας αρχής και θεωρούν ότι αυτές οι βάσεις δεδομένων φέρουν λανθασμένες καταχωρήσεις, τότε δύναται να προβούν σε διόρθωση των σχετικών καταχωρήσεων στις εν λόγω αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες διαδικασίες διόρθωσης έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναθεώρησης.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προβεί σε νέα διασταύρωση στοιχείων με κάθε πηγή πληροφοριών και βάση δεδομένων που διαθέτει ή παρέχεται σ? αυτόν από άλλη δημόσια αρχή, με σκοπό την ορθή χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα έτους Ν.

Η έγκριση των αιτήσεων αναθεώρησης κατά το στάδιο του διοικητικού ελέγχου αυτών δεν συνεπάγεται αυτόματα τη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα.

Συνεπώς, το οριστικό αποτέλεσμα χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα θα εξαχθεί μετά την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων μηχανογραφικών διασταυρωτικών ελέγχων.

Λόγοι υποβολής αιτήσεων αναθεώρησης

Σύμφωνα με την παρούσα εγκύκλιο η αίτηση αναθεώρησης υποβάλλεται αποκλειστικά για τους ακόλουθους λόγους:

I. Μη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα λόγω μη ένταξης του γεωργού στην κατηγορία των γεωργών νεαρής ηλικίας

II. Μη χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεμα λόγω μη ένταξης του γεωργού στην κατηγορία των νεοεισερχόμενων γεωργών

Υποβολή αίτησης αναθεώρησης γεωργών που δεν πληρούν τα κριτήρια εθνικού αποθέματος

Γεωργοί που δικαιούνται της χορήγησης Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης (ΔΒΕ) ή την αύξηση της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων τους ως το ύψος του Περιφερειακού Μέσου Όρου (ΠΜΟ) εθνικού αποθέματος (ΕΑ) από το εθνικό απόθεμα τρέχοντος έτους (έτους ενίσχυσης Ν), είναι οι παρακάτω:

i. Γεωργός νεαρής ηλικίας, δηλαδή το φυσικό πρόσωπο (ΦΠ) που δημιουργεί για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης το έτος ενίσχυσης Ν ή έχει ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης, δηλαδή μεταξύ των ετών Ν-5 έως και Ν-1 και είναι ενήλικος και έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης.

Υπό τους εξής όρους:

Ως «εκμετάλλευση» νοείται το σύνολο των παραγωγικών μονάδων που χρησιμοποιεί για γεωργικές δραστηριότητες και διαχειρίζεται ένας γεωργός στην ελληνική επικράτεια.
Ως γεωργική δραστηριότητα νοείται: (α) η παραγωγή, η εκτροφή ζώων ή η καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων της συγκομιδής, της άμελξης, της αναπαραγωγής ζώων και της εκτροφής ζώων για γεωργική εκμετάλλευση, (β) η διατήρηση της γης σε κατάσταση, που να την καθιστά κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες πέραν των συνήθων γεωργικών μεθόδων και μηχανημάτων.
Στα Φυσικά Πρόσωπα ως έτος δημιουργίας για πρώτη φορά της γεωργικής εκμετάλλευσης νοείται το έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας μεταξύ της πρώτης υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης ή/και της έναρξης ζωικής εκμετάλλευσης, π.χ. για το έτος ενίσχυσης Ν το Φυσικό Πρόσωπο πρέπει να έχει υποβάλλει πρώτη φορά Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης ή/και να έχει ξεκινήσει τη ζωική εκμετάλλευση το έτος Ν-5 ή μεταγενέστερα αυτού και ουδέποτε πριν.
Σε περίπτωση που το Φυσικό Πρόσωπο έχει εγκατασταθεί ως Οικονομικός Διαχειριστής σε Νομικό Πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα ή/και είχε ζωική εκμετάλλευση, προγενέστερα του έτους που έχει υποβάλλει πρώτη φορά Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης ή/και έχει δημιουργήσει ζωική εκμετάλλευση ως φυσικό πρόσωπο, τότε ως έναρξη γεωργικής δραστηριότητας του Φυσικού Προσώπου θεωρείται το έτος εγκατάστασης του στο Νομικό Πρόσωπο και το Φυσικό Πρόσωπο δεν κρίνεται δικαιούχος.
Το ΦΠ δύναται να κριθεί δικαιούχος εθνικού αποθέματος ως γεωργός νεαρής ηλικίας, εφόσον πληρούνται όλοι οι παραπάνω όροι.
Το νομικό πρόσωπο (ΝΠ) νοείται ως γεωργός νεαρής ηλικίας, όταν το φυσικό πρόσωπο (ΦΠ) που συμμετέχει στο κεφάλαιο και στη διαχείριση του νομικού προσώπου, είναι γεωργός νεαρής ηλικίας, δηλαδή:

δημιουργεί για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής αυτής το έτος Ν ή έχει ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης, δηλαδή μεταξύ των ετών Ν-5 έως και Ν-1 και
είναι ενήλικος και έως 40 ετών κατά το έτος υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους Ν, δηλαδή έχει γεννηθεί από 01/01/Ν-40 έως και τις 31/12/Ν-18 και
ασκεί αποτελεσματικό και μακροχρόνιο έλεγχο επί του ΝΠ όσον αφορά στις αποφάσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους για το έτος υποβολής αίτησης ενίσχυσης από το νομικό πρόσωπο στο πλαίσιο του καθεστώτος γεωργών νεαρής ηλικίας με ποσοστό κατοχής κεφαλαίου του νομικού προσώπου μεγαλύτερο του 50% ώστε να μην ασκείται αρνησικυρία.

Πηγή: neapaseges.gr