AgroPublic | Δίπλα στον αγρότη, καθημερινά αγροτικά νέα, γεωπονικές δημοσιεύσεις |

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Μ. ΚΟΡΑΚΗΣ – Χ. ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ ΑΓΡΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ο πιστοποιημένος φορέας παροχής γεωργικών συμβουλών «Μ. ΚΟΡΑΚΗΣ – Χ. ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ Ο.Ε.» ΑΓΡΟΣΤΗΡΙΞΗ παρέχει γεωργικές συμβουλές στα πλαίσια του Υπο-μέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ), το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει το προσεχές χρονικό διάστημα.

Το μέτρο εφαρμόζεται για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε παραγωγούς και στόχος του είναι η ενθάρρυνση χρήσης των συμβουλών από τους παραγωγούς και η αναγνώριση της χρησιμότητας των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Μέσα από την υλοποίηση του μέτρου δίνεται η δυνατότητα συμβουλευτικής υποστήριξης από έμπειρους και πιστοποιημένους Γεωργικούς Συμβούλους, με επιτόπιες επισκέψεις στους αγρούς, συζήτηση και επίλυση σημαντικών θεμάτων σχετικά με την εκμετάλλευσή των παραγωγών χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Η συμμετοχή των παραγωγών στο συγκεκριμένο μέτρο είναι προαιρετική και αποτελεί ελεύθερη επιλογή τους.

Η εταιρεία ΑΓΡΟΣΤΗΡΙΞΗ παρέχει έξι πακέτα συμβουλών σε παραγωγούς, τα οποία διαμορφώνονται ως εξής:

1ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – «Κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης ή/και πρότυπα για ορθές γεωργικές & περιβαλλοντικές συνθήκες και γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το περιβάλλον».

 • Συμβουλές που αφορούν στις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης
 • Συμβουλές που αφορούν στις επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές “πρασίνισμα”
 • Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (AGRO)

2ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – « Ποιότητα και αποδοτικότητα υδατικών πόρων»

 • Συμβουλές που αφορούν στην ορθολογική χρήση του νερού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης σχεδίου διαχείρισης νερού για τις ανάγκες γεωργικής εκμετάλλευσης
 • Συμβουλές που αφορούν στην προστασία και στην ορθή διαχείριση των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης και της ορθολογικής χρήσης λιπασμάτων
 • Συμβουλές που αφορούν στην ορθολογική διαχείριση των ζωικών αποβλήτων (κοπριάς) με στόχο τη μείωση της ρύπανσης των υδάτων

3ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – «Γενικές αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας»

 • Συμβουλές που αφορούν στις απαιτήσεις της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας

4ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – «Κλιματική Αλλαγή»

 • Συμβουλές που αφορούν σε δράσεις για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή την προσαρμογή της γεωργίας σε αυτή
 • Συμβουλές που αφορούν στη χρήση των υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων & λοιπών πρώτων υλών, εκτός τροφίμων, για τους σκοπούς της βιοοικονομίας
 • Συμβουλές που αφορούν στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας από τις γεωργικές δραστηριότητες

5ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – «Ορθή εφαρμογή μέτρων 10, 11» 

 • Συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και την ορθή εφαρμογή των δεσμεύσεων που προκύπτουν από τον καν. (ΕΕ) 834/2007, σχετικά με την βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων και τις βέλτιστες πρακτικές και τα οφέλη της βιολογικής παραγωγής
 • Συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και ορθή εφαρμογή τόσο των δεσμεύσεων των δράσεων του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα», όσο και των ελάχιστων απαιτήσεων που θεσπίζονται από την εθνική νομοθεσία και εφαρμόζονται στις δράσεις αυτές

6ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – «Βελτίωση βιωσιμότητας & ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων – αύξηση προστιθέμενης αξίας γεωργικού προϊόντος»

 • Τεχνική υποστήριξη για υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτομίας στη γεωργική εκμετάλλευση και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής και χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
 • Συμβουλές σχετικά με την επίτευξη της τομεακής ολοκλήρωσης και καθετοποίησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 • Τεχνικο-οικονομικές συμβουλές σχετικά με τη μείωση του κόστους παραγωγής και αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος, με στόχο τη βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης
 • Συμβουλές σχετικά με τον προσανατολισμό, των μικρών ιδιαίτερα γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στην αγορά
 • Εξειδικευμένες συμβουλές σε γεωργούς που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά δραστηριότητα

Το υπο-μέτρο 2.1 παρουσιάσθηκε αναλυτικά από την εταιρεία ΑΓΡΟΣΤΗΡΙΞΗ σε ενημερωτική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα του ΑΕΣ ΜΟΛΑΩΝ την Τρίτη 7 Ιουνίου και ώρα 11.00 πμ.

Για περισσότερες πληροφορίες: 

www.agrostirixi.gr
info@agrostirixi.gr

-Κεντρικά Αθήνα: τηλ. 210 95 30 004 

-Γραφείο Μολάοι: τηλ 27320 23275

-Γραφείο Κρέστενα: τηλ. 26250 25307

Αγροστήριξη
Πιστοποιημένος Φορέας παρχοής γεωργικών συμβουλών