AgroPublic | Δίπλα στον αγρότη, καθημερινά αγροτικά νέα, γεωπονικές δημοσιεύσεις | olive BIOLOGIKA ARXIKI scaled

Με τις διαφυλλικές λιπάνσεις, ιδιαίτερα κατά τα στάδια πριν-κατά και μετά την άνθηση (καρπόδεση), επιδιώκεται βελτίωση της ανθοφορίας και της καρπόδεσης, με απώτερο στόχο την τελική αύξηση της παραγωγής.

Τι είναι η φυλλολίπανση ή διαφυλλική λίπανση ?

Η διαφυλλική λίπανση εξασφαλίζει την εφαρμογή των κατάλληλων θρεπτικών στοιχείων είτε στα φύλλα είτε στον καρπό με ακρίβεια, την κατάλληλη χρονική στιγμή, ώστε να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες που έχει το φυτό. Σε περίπτωση που υπάρχει τροφοπενία κάποιου στοιχείου η διαφυλλική εφαρμογή αποκτά πολύ μεγαλύτερη αξία γιατί προσφέρει στο φυτό άμεσα το στοιχείο που είναι σε έλλειψη, έτσι ώστε να συνεχίσει ομαλά το βιολογικό του κύκλο.

Υπερβολικές ποσότητες αζώτου πριν την καρπόδεση μπορεί να οδηγήσουν σε υπερβολικό φορτίο με αποτέλεσμα μικροκαρπία (επιτραπέζιες ποικιλίες) και παρενιαυτοφορία. Αντίθετα, ανεπάρκεια αζώτου και μετά την καρπόδεση, θα δώσει καλό μήκος νέας βλάστησης και ικανοποιητική καρποφορία την επόμενη χρονιά.

Η χορήγηση αζώτου στα κρίσιμα στάδια μπορεί να γίνει με διαφυλλική λίπανση. Καλά αποτελέσματα έχει δώσει η ουρία σε αραίωση μέχρι 3-4%. Η διαφυλλική λίπανση είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική σε ξηρικούς ελαιώνες στους οποίους η απορρόφηση αζώτου μέσω των ριζών είναι πολύ περιορισμένη.

Οι διαφυλλικές εφαρμογές αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία όταν τα εδάφη μας είναι ασβεστούχα, όπως είναι συνήθως στις περισσότερες περιοχές που καλλιεργείται η ελιά, γιατί ορισμένα θρεπτικά στοιχεία δεν είναι εύκολα διαθέσιμα στις ρίζες, όπως για παράδειγμα ο ψευδάργυρος ή ο σίδηρος.

Ελιά: Οδηγός Λίπανσης - Plant Protection
Από τι εξαρτάται η ποιότητα της φυλλολίπανσης ?
  • Άριστη ποιότητα πρώτων υλών (Food Grade).
  • Μηδενική περιεκτικότητα σε διουρία, χλώριο, βαρέα μέταλλα.
  • Πλήρως υδατοδιαλυτά και αφομοιώσιμα από τα φυτά.
  • Σκευάσματα που μειώνουν το pH του ψεκαστικού διαλύματος λειτουργώντας και ως «ρυθμιστές».
Το βόριο σαν φυλλολίπασμα….

Το βόριο είναι το ιχνοστοιχείο με τη σημαντικότερη επίδραση στην παραγωγή της ελιάς. Μαζί με το ασβέστιο ενισχύει τη δομή των κυτταρικών τοιχωμάτων, ενώ σε συνδυασμό με τον ψευδάργυρο αποτελούν ζωτικής σημασίας ιχνοστοιχεία για καλή άνθηση, επικονίαση και καρπόδεση.

Τι είναι οι διαβρέκτες ?

Συνοδεύουν τα φυτοφάρμακα μέσα στο ψεκαστικό υγρό για καλύτερη προσκόλληση στο φύλλο και περισσότερες ημέρες υπολειμματική διάρκεια των φυτοφαρμάκων.

Οι διαβρέκτες αναμιγνύονται με το φυτοφάρμακο και βοηθούν στην ομοιόμορφη εξάπλωση του ψεκαστικού διαλύματος στα φύλλα, ενώ παράλληλα αποτρέπουν το γρήγορο στέγνωμα, την εξάτμιση και το ξέπλυμα του φυτοφαρμάκου από τη βροχή.

Ο ήπιος χειμώνας άνθισε πρόωρα τις ελιές στην Κρήτη - Flashnews.gr
Τι είναι τα επιφανειοδραστικά και που χρησιμεύουν?

Το επιφανειοδραστικό, μειώνει την επιφανειακή τάση και αυξάνοντας την προσκόλληση των σταγονιδίων στην επιφάνεια του φυτού, ενισχύει την έκταση διαβροχής, τη προσκόλληση και την απορρόφηση των διαφυλλικών λιπασμάτων και των φυτοπροστατευτικών προϊόντων αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα τους.

Τι είναι τα αμινοξέα και που χρησιμεύουν ?

Οι διαφυλλικές εφαρμογές των αμινοξέων βασίζονται στη γενικότερη απαίτησή τους από τα φυτά αλλά και ειδικότερα, στα διάφορα στάδια ανάπτυξης αυτών. Τα φυτά μπορούν και απορροφούν τα αμινοξέα μέσω των στομάτων, η οποία απορρόφηση είναι ανάλογη της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος.

Τα αμινοξέα, είναι βασικό συστατικό πρωτεινών κρίσιμων για τα φυτικά κύτταρα, διεγείρουν τη σύνθεση χλωροφύλλης και επιταχύνουν τη διαδικασία αποκατάστασης ιστών.

Κάθε φυτό χρειάζεται ορισμένα στοιχεία – πέρα από το έδαφος, τον ήλιο, τη βροχή και τον αέρα – για να αναπτυχθεί. Τα βασικά συστατικά των ζωντανών κυττάρων είναι οι πρωτεΐνες, οι οποίες σχηματίζονται από τα δομικά τους υλικά που ονομάζονται αμινοξέα.

Καρπόδεση ελιάς: Πώς βελτιώνουμε την ανθοφορία και την καρπόδεση (+video) |  Τα Μυστικά του Κήπου
Τι είναι οι φυτικές ορμόνες και γιατι είναι απαραίτητες για τα φυτά?

Οι φυτικές ορμόνες είναι στοιχεία του φυτού τα οποία επηρεάζουν τις φυσικές λειτουργίες του.

Βασικότερες από αυτές είναι :

► Αυξίνες

► Γιββερελλίνες

► Κυτοκινίνες

► Αιθυλένιο

► Αμπσισικό οξύ

Αυξίνη : Αυτή η ορμόνη είναι υπεύθυνη για την φωτοτροπική τάση των φυτών να αναπτύσσονται προς το φως. Τα φυτά την χρησιμοποιούν ώστε να εκμεταλλευτούν το μέγιστο βαθμό φωτοσύνθεσης. Η αυξίνη “κινείται” σε ολόκληρο το φυτό ακόμα και σε σημεία οποία έχουν τη ελάχιστη ποσότητα φωτός. Έτσι, τα φυτικά κύτταρα μεγεθύνονται, με αποτέλεσμα να αυξάνετε η ικανότητα του φυτού να επιμηκύνει το στέλεχός του και να λυγίσει προς το διαθέσιμο φως.

Γιββερελλίνες : Είναι ορμόνη όπου βοηθάει στην καλύτερη καρπόδεση και επηρεάζει το μέγεθος των καρπών. Σε καλλιέργειες σταφυλλιών και σε δένδρα γίνεται ιδιαίτερα αισθητή η εφαρμογή τους.

Κυτοκινίνες : Οι κυτοκινίνες είναι εκείνες όπου δίνουν την εντολή για την έναρξη των κυτταρικών διαιρέσεων και τη διατήρηση της μεταβολικής δραστηριότητας των φυτών. Παράλληλα  συμμετέχουν στην καρπόδεση και χρησιμοποιούνται επίσης ως ρυθμιστές ανάπτυξης των καρπών. Σε αντίθεση με το αιθυλένιο και το αμπσισικό οξύ, οι κυτοκινίνες προλαμβάνουν τη γήρανση στα φύλλα.

Αιθυλαίνιο Το αιθυλαίνιο είναι η αρμόδια ορμόνη για την ωρίμανση των καρπών.Το Ethephon ( ουσία που χρησιμοποιείτε για ρυθμιστή ανάπτυξης) είναι ο ποιο συνηθισμένος τρόπος τεχνητής ωρίμανσης για  ομοιόμορφη και ταχύτερη ωρίμανση των καρπών, όπως επίσης και για ευκολότερη συγκομιδή για κάποιες καλλιέργειες.

Αμπσισικό οξύ : Σε αντίθεση με τις κυτοκινίνες, το αμπσισικό οξύ αναστέλλει την κυτταρική ανάπτυξη και βοηθάει στις διαδικασίες φυτών όπως το λήθαργο των σπόρων.

Το συμπέρασμα από όλα τα παραπάνω είναι ότι ο ρόλος αυτών των φυτικών ορμονών είναι καθοριστικός τόσο για την ανάπτυξη των φυτών και δένδρων, όσο και για τον καρπό και το μέγεθός του.

Σε τι διαφέρουν οι φυτικές ορμόνες από τους ρυθμιστές ανάπτυξης ?

Οι φυτικές ορμόνες είναι οι χημικές ουσίες που συντίθενται φυσικά στα φυτά κατά τη διάρκεια των μεταβολικών διεργασιών των φυτών. Οι ρυθμιστές ανάπτυξης των φυτών είναι οι χημικές ουσίες που συντίθενται τεχνητά από τους ανθρώπους για να ρυθμίσουν την ανάπτυξη και ανάπτυξη των φυτών. Οι ρυθμιστές ανάπτυξης φυτών μιμούνται τη λειτουργία των φυσικών φυτικών ορμονών.

Φυτικές ορμόνες vs ρυθμιστές ανάπτυξης φυτών
Οι φυτικές ορμόνες είναι συνθετικές χημικές ουσίες από τα φυτά. εμπλέκονται στην ανάπτυξη και ανάπτυξη των φυτών.Οι Ρυθμιστές Ανάπτυξης Φυτών είναι χημικά συντιθέμενα τεχνητά από τον άνθρωπο. εμπλέκονται στην ανάπτυξη και ανάπτυξη των φυτών.
Παραδείγματα
Παραδείγματα φυτικών ορμονών περιλαμβάνουν Auxin, Gibberellin, Cytokinin, Abscisic οξύ και Ethylene.Τα παραδείγματα είναι το ναφθαλινοξικό οξύ (NAA), το ινδολοβουτυρικό οξύ (IBA), το Ναφθοξυοξικό οξύ (NOA), το Ethephon, το Chlormequat chloride κ.λπ.
Σύνθεση
Οι φυτικές ορμόνες συντίθενται ως αποτέλεσμα των μεταβολικών διεργασιών των φυτών. Ως εκ τούτου, είναι φυσικές ουσίες.Οι Ρυθμιστές Ανάπτυξης Φυτών διαμορφώνονται από τον άνθρωπο. Ως εκ τούτου, είναι τεχνητά συντεθειμένες ουσίες.
Προέλευση
Οι φυτικές ορμόνες είναι ενδογενείς.Οι Ρυθμιστές Ανάπτυξης Φυτών είναι εξωγενείς.
Επίδραση
Οι φυτικές ορμόνες είναι χημικά μακράς διαρκείας. Ως εκ τούτου, το αποτέλεσμα είναι μακράς διαρκείας.Οι Ρυθμιστές Ανάπτυξης Φυτών είναι βραχύβια. Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα είναι προσωρινά. Απαιτείται
Ποια είναι η καλύτερη φυλλολίπανση και τι πρέπει να περιέχει ?

Συμπερασματικά για την κατάλληλη σύνθεση της φυλλολίπανσης κρίνεται απαραίτητη η επικοινωνία με κάποιον τεχνικό επιστήμονα Γεωπόνο ώστε να σας κατευθύνει σωστά για την δημιουργία ενός καλού συνδυασμού.

Επίσης έχουν αναπτυχθεί αρκετές φόρμουλες, που περιέχουν χαλκό σε συδυασμό με αμινοξέα με αποτέλεσμα τη καλύτερη προσκόλληση και σταθεροποίηση του Χαλκού στα Αμινοξέα και έτσι η δυνατότητα διείσδυσης του Χαλκού(cu) στους φυτικούς ιστούς, η μεταφορά του εντός του φυτού και η καλύτερη αποτελεσματικότητα του. Το αποτέλεσμα αυτής της  ειδικής  φόρμουλας είναι να  ενδυναμώνει τους ενδογενείς μηχανισμούς άμυνας του φυτού.

**Για την δημιουργία μιας ικανοποητικής φυλλολίπανσης είναι αναγκαίο να απευθυνθείτε σε γεωπόνο.

**Το άρθρο σε καμία περίπτωση δεν παροτρύνει κάποιον να δημιουργήσει από μόνος του το ψεκαστικό διάλυμα.

Γράφει ο Λεωνίδας Νταλιάνης, MSc Γεωπόνος-Εδαφολόγος “Ένωση” Αγροτικών Συνεταιρισμών Λακωνίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών AUA

Email: leonidasntalianis@gmail.com

AgroPublic | Banner 700x700 1
https://agropublic.gr/agrotika-nea/lazaros-kurukehagias-aminoxea-kai-rolos-ton-amikseon-sta-fyta/