Οι τελευταίες εγκύκλιοι του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr) προβλέπουν διορθώσεις για να τρέξει η πληρωμή εκκρεμοτήτων από το 2021, πλην όμως λίγες είναι αυτές που εκτιμάται πως θα γίνουν και στην πράξη, με τα σημερινά τουλάχιστον δεδομένα. Σε αυτό το πλαίσιο, το ρεπορτάζ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr) αναφέρει ότι καταβάλλεται προσπάθεια να τρέξει μια πληρωμή κοντά στις […]
Παράλληλα, η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ θέτει τρία ανοικτά ζητήματα (διασταύρωση των ΑΤΑΚ της αίτησης με την ΑΑΔE, αλλαγή της επιλεξιμότητας σε μεγάλο αριθμό αγροτεμαχίων και εφαρμογή της νέας ΚΥΑ για την κατανομή βοσκοτόπων με βάση τα ζώα και κατανομή Εθνικού Αποθέματος 2021), ζητώντας να υπάρξει άμεση αντιμετώπιση τους ώστε, να γίνει μια συμπληρωματική πληρωμή της προκαταβολής που είναι αναγκαία και η πληρωμή της εξισωτικής αποζημίωσης και της εξόφλησης του Δεκεμβρίου να άρει τις αδικίες και τα σφάλματα όσων δεν πληρώθηκαν ή οι πληρωμές τους ήταν αδικαιολόγητα μειωμένες.