Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης – μετατροπής αμπελώνων