Ετικέτα: ΕΕ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ των ιδιαιτεροτήτων των ΠΟΠ και ΠΓΕ οίνων

Κατά τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Οίνων Προέλευσης (EFOW), η υπερψήφιση «δίνει ισχυρή εντολή στους εισηγητές για τις τριμερείς διαπραγματεύσεις», με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Η Ομοσπονδία και τα…

Συμβούλιο της ΕΕ: Προώθηση μιας πιο βιώσιμης, ανταγωνιστικής, ανθεκτικής Ευρώπης και τόνωση των αγροτικών περιοχών

Στα συμπεράσματά τους, οι υπουργοί τόνισαν τον καίριο ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η βιοοικονομία στην επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, καθιστώντας παράλληλα την…

Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον από την Ευρωπαική Επιτροπή.

Ως αποτέλεσμα των εντατικών διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη και με τα κράτη μέλη, το νέο πλαίσιο παρακολούθησης βάσει του 8ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον αποσκοπεί στην ενίσχυση της…

ΕΕ: Τι συζήτησαν οι υπουργοί Γεωργίας στη χθεσινή συνεδρίαση

Οι υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις πληροφορίες που παρείχε η Επιτροπή σχετικά με την πρόσφατα εγκριθείσα έκθεσή της σχετικά με την εφαρμογή των υγειονομικών και περιβαλλοντικών προτύπων της ΕΕ…

Εισαγωγές τροφίμων: Ενίσχυση των υγειονομικών και περιβαλλοντικών προτύπων

Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, στα εισαγόμενα προϊόντα μπορούν να εφαρμόζονται και άλλα υγειονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα (συμπεριλαμβανομένων των προτύπων καλής μεταχείρισης των ζώων), τα οποία σχετίζονται με…

Πρόσθετα μέτρα για στήριξη των αγροτών ζήτησε από την Ε.Ε. ο ΥπΑΑΤ Γιώργος Γεωργαντάς στο Συμβούλιο Υπουργών

Καθοριστικής σημασίας η περαιτέρω ενίσχυση της ΕΕ καθώς η πανδημία και πλέον η ενεργειακή κρίση, έχουν εξαντλήσει τις οικονομικές δυνατότητες σε πολλά κράτη μέλη. Την ανάγκη ενίσχυσης των εκτάκτων μέτρων…