Άρθρα του Νταλιάνης Γιώργος

  1. Απόψεις
  2. Αγρότης
  3. Αρθρογραφία
  4. Φορολογία
Γράφει ο Νταλιάνης Γιώργος*, Αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα ασκούν όσοι αποκτούν έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές από την παραγωγή γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων. Δεδομένου ότι ως αγρότες ασκείτε οικονομική δραστηριότητα και μπορεί να προβαίνετε σε παραδόσεις αγαθών και σε παροχή υπηρεσιών υπάγεστε σε ΦΠΑ. Το καθεστώς ΦΠΑ που ανήκετε καθορίζει και τις φορολογικές […]
  1. Αρθρογραφία
  2. Απόψεις
Γράφει ο Νταλιάνης Γιώργος, Ο αγροτικός τομέας ανέκαθεν αποτελούσε ένα δομικό χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας καθώς και ένα συστατικό παράγοντα της ελληνικής οικονομίας και ανάπτυξης, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Ήδη από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους , ο βασικός πυλώνας της παραγωγικής διαδικασίας ήταν η αγροτική παραγωγή. Για πολλές δεκαετίες η Ελλάδα […]