AgroPublic | Δίπλα στον αγρότη, καθημερινά αγροτικά νέα, γεωπονικές δημοσιεύσεις | eiko

Δεκτά και τα έντυπα μισθωτήρια στο ΟΣΔΕ 2022.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το ΦΕΚ με την υπουργική απόφαση με την οποία μειώνεται γραμμικά η αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης και παράλληλα μειώνεται το εθνικό απόθεμα για το 2022.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση, για το 2022 εφαρμόζεται εσωτερική σύγκλιση ως εξής:

– Η μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που κατέχουν οι γεωργοί στις 31-12-2021, εφόσον είναι μικρότερη της περιφερειακής μοναδιαίας αξίας το 2022, θα αυξηθεί τουλάχιστον κατά το ένα τρίτο της διαφοράς μεταξύ της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που κατέχουν οι γεωργοί στις 31-12-2021 και της περιφερειακής μοναδιαίας αξίας το 2022.

– Για τη χρηματοδότηση της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης, η μοναδιαία αξία των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που κατέχουν οι γεωργοί στις 31-12-2021, εφόσον είναι ανώτερη της περιφερειακής μοναδιαίας αξίας του 2022, μειώνεται το 2022.

Η μέγιστη μείωση της μοναδιαίας αξίας των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης που κατέχουν οι γεωργοί στις 31-12-2021 περιορίζεται στο 30%.

-Επιπλέον, για το έτος υποβολής αιτήσεων 2022, κανένα δικαίωμα ενίσχυσης δεν θα έχει μοναδιαία αξία χαμηλότερη του 60% της περιφερειακής μοναδιαίας αξίας το 2022.

– Η περιφερειακή μοναδιαία αξία το 2022, υπολογίζεται διαιρώντας το περιφερειακό ανώτατο όριο για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης, μη περιλαμβανομένου του ποσού του εθνικού αποθέματος, διά του αριθμού των ιδιόκτητων ή μισθωμένων δικαιωμάτων ενίσχυσης των γεωργών στις 31 Δεκεμβρίου 2021 ανά περιφέρεια.

Επίσης, σύμφωνα με την απόφαση οι δικαιούχοι υποχρεούνται να δηλώνουν το σύνολο της εκμετάλλευσης τους, όπως αποτυπώνεται:

– στην περιουσιακή δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 σε περίπτωση ιδιόκτητων αγροτεμαχίων,

– στη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας μέσω εφαρμογής της Α.Α.Δ.Ε ανεξαρτήτως ποσού μισθώματος και από μηδενικό ποσό μίσθωσης, σύμφωνα με το χρονικό διάστημα μίσθωσης που προβλέπεται στο άρθρο 634 του Αστικού Κώδικα, σε περίπτωση μισθωμένων αγροτεμαχίων.

Κατά παρέκκλιση, για το 2021 και το 2022, γίνονται δεκτά και έντυπα μισθωτήρια που έχουν συναφθεί σε χρόνο πριν την έκδοση της παρούσης και δεν έχει λήξει ακόμα η ισχύς τους και να προσδιορίζουν με σαφή τρόπο την έκταση και την ταυτότητα κάθε αγροτεμαχίου και, κατά περίπτωση, το είδος, το μέγεθος και τη θέση των περιοχών οικολογικής εστίασης.

Όσον αφορά τις ενισχύσεις οικολογικής μέριμνας, οι δικαιούχοι υποχρεούνται επίσης να διευκρινίζουν τη χρήση των αγροτεμαχίων που δηλώνονται.