AgroPublic | Δίπλα στον αγρότη, καθημερινά αγροτικά νέα, γεωπονικές δημοσιεύσεις | programma exoume tin ktinotrofia xanoume e1576760045608 696x395 1

Πρόκειται για τη γνωστή ενίσχυση επιστροφής του 2% των δηλωθέντων εσόδων της προηγούμενης χρονιάς, ενώ δεν αποκλείεται τα τελικά ποσά που θα απαιτηθούν να είναι κατά τι αυξημένα από τις έως τώρα εξαγγελίες, κάτι που προκύπτει τόσο από πληροφορίες του Agronews από το υπουργείο, όσο και από τις ίδιες τις δηλώσεις του υπουργού, Γιώργου Γεωργαντά, που αναφέρει ότι «θα ξεπεράσουν τα 45 εκατ. ευρώ». Η περαιτέρω εξειδίκευση του μέτρου αναμένεται ότι θα γίνει με την υπογραφή σχετικής υπουργικής απόφασης, που προγραμματίζεται για τις επόμενες ημέρες, ωστόσο δεν αναμένονται αξιοσημείωτες εκπλήξεις από τα όσα είναι ήδη γνωστά, πέραν μιας διευκρίνισης που έχει να κάνει με τον τρόπο καταβολής της ενίσχυσης.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τροπολογία, τα ποσά που θα καταβληθούν θα είναι ακατάσχετα και αφορολόγητα.

Πριν το Πάσχα τα 45 εκατ. στους κτηνοτρόφους για αγορά ζωοτροφών

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρει:

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ: Με τροπολογία Γεωργαντά 45 εκατ. ευρώ στους κτηνοτρόφους για αγορά ζωοτροφών

Σε περαιτέρω στήριξη των κτηνοτρόφων προχώρησε η κυβέρνηση, με τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργος Γεωργαντάς και η οποία ψηφίστηκε από τη Βουλή, προκειμένου να αντισταθμιστούν οι αυξήσεις στις τιμές των ζωοτροφών.

Η τροπολογία κατετέθη στο νομοσχέδιο για Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης. Τα χρήματα της ενίσχυσης, όπως είπε σε παρέμβασή του στη Βουλή ο κ. Γεωργαντάς, θα ξεπεράσουν τα 45 εκατ. ευρώ, θα είναι ακατάσχετα και αφορολόγητα και θα καθοριστούν επί ποσοστού του τζίρου του 2021.

Την ψήφιση της τροπολογίας θα ακολουθήσει Υπουργική Απόφαση που θα καθορίζει τους όρους και τη διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης με στόχο να γίνει πριν από το Πάσχα.


Νωρίτερα το Agronews έγραφε:
Ακατάσχετη η επιστροφή 2% στις κτηνοτροφικές μονάδες από δημόσιο και τράπεζες

Με τροπολογία σε νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης ορίζεται καθεστώς ακατάσχετου και αφορολόγητου στις επικείμενες κρατικές ενισχύσεις που δρομολογούνται για την στήριξη των κτηνοτροφικών μονάδων εν μέσω εκτίναξης του κόστους αγοράς ζωοτροφών.

Αν και δεν ορίζονται λεπτομέρειες για τον τρόπο της ενίσχυσης, φαίνεται ότι η τροπολογία αφορά στην εξαγγελθείσα ενίσχυση των κτηνοτρόφων με την επιστροφή του 2% των εσόδων που δήλωσαν καθ’ όλη την διάρκεια του 2021. Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει επίσημη απόφαση που να καθορίζει με ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο θα δοθεί η ενίσχυση, ωστόσο οι πληροφορίες θέλουν το επιτελείο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να έχει καταλήξει στο μέγεθος της ενίσχυσης βάσει του 2% που περιγράφεται παραπάνω. Συνολικά αναμένεται να διατεθούν 50 εκατ. ευρώ.

Το ακατάσχετο και αφορολόγητο ορίζεται με την με αριθμό 1268/127 4.4.2022 τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186)».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεσή της, η ενίσχυση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων κρίνεται απαραίτητη ως αποτέλεσμα της ανόδου του κόστους των ζωοτροφών από το δεύτερο εξάμηνο του 2021.

Αναλυτικά το σχετικό άρθρο της τροπολογίας αναφέρει:

Άρθρο 3

Ενίσχυση για επιχειρήσεις κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

Σε επιχειρήσεις κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων δύναται να χορηγείται ενίσχυση, σύμφωνα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες αγρότες, καθώς και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α- 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται η μορφή της ενίσχυσης και η ενωσιακή νομική βάση χορήγησής της και εξειδικεύονται οι δικαιούχοι και η μεθοδολογία προσδιορισμού του ύψους της ενίσχυσης, οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος καταβολής της, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, οι διαδικασίες ελέγχου, ανάκτησης, βεβαίωσης και είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.