AgroPublic | Δίπλα στον αγρότη, καθημερινά αγροτικά νέα, γεωπονικές δημοσιεύσεις | εε

Προσδοκίες του Συμβουλίου σχετικά με το πλαίσιο πιστοποίησης για τις απορροφήσεις άνθρακα. 

Στην έγκριση συμπερασμάτων σχετικά με τη γεωργία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, με βάση το τμήμα της ανακοίνωσης της Επιτροπής «Βιώσιμοι κύκλοι άνθρακα» που αφορά τη γεωργία και τη δασοκομία με στόχο την ενθάρρυνση των γεωργικών πρακτικών που συμβάλλουν στη δέσμευση του άνθρακα της ατμόσφαιρας και στην αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα στο έδαφος ή τη βιομάζα με βιώσιμο τρόπο, προχώρησαν οι υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ.

Οι πρακτικές αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν στον τομέα της γεωργίας, τη φύτευση φρακτών ή δένδρων, την καλλιέργεια ψυχανθών, τη χρήση εμβόλιμων καλλιεργειών και καλλιεργειών εδαφοκάλυψης, και, στον τομέα της δασοκομίας, τη δάσωση ή την αναδάσωση.

Στα συμπεράσματα εκτίθενται οι προσδοκίες του Συμβουλίου σχετικά με το πλαίσιο πιστοποίησης για τις απορροφήσεις άνθρακα, το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο νομοθετικής πρότασης στο τέλος του έτους, προκειμένου να αξιολογηθούν οικονομικά οι πρακτικές που αυξάνουν τις απορροφήσεις και την αποθήκευση άνθρακα, με βάση επιστημονικά επιβεβαιωμένες απαιτήσεις μέτρησης.

Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση και αναγνώρισε τον καίριο ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν η γεωργία και η δασοκομία στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μέσω της απορρόφησης του άνθρακα της ατμόσφαιρας.

Οι υπουργοί αναγνώρισαν επίσης ότι είναι σημαντικό να δοθεί οικονομική στήριξη που θα παρέχει επαρκή κίνητρα στους γεωργούς και τους δασοκόμους, συμπληρωματικά προς την κοινή γεωργική πολιτική, τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς πόρους, προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι γεωργοί και οι δασοκόμοι να υιοθετήσουν αυτές τις ευνοϊκές για το κλίμα πρακτικές.

Επιπλέον, υποστήριξαν το σχέδιο της Επιτροπής για τη σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων αποτελούμενης από εκπροσώπους των τομέων της γεωργίας και της δασοκομίας, έκριναν ότι η ομάδα αυτή θα είναι σε θέση να αξιολογεί και να λαμβάνει υπόψη τα υφιστάμενα συστήματα πιστοποίησης του άνθρακα, να ανταλλάσσει παραδείγματα ορθών πρακτικών από ολόκληρη την ΕΕ και κάλεσαν την Επιτροπή να συζητήσει με την ομάδα αυτή τη δυνατότητα επέκτασης της πιστοποίησης στις μειώσεις των αερίων του θερμοκηπίου, ιδίως του μεθανίου και του υποξειδίου του αζώτου.

Τα κράτη μέλη τόνισαν επίσης ότι, σύμφωνα με τις Συνθήκες, ο πρωταρχικός σκοπός της γεωργίας της ΕΕ είναι η εξασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και, ως εκ τούτου, ο στόχος αυτός δεν θα πρέπει να διακυβευθεί.

Τέλος, στα συμπεράσματα τονίζεται ότι είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι περιφερειακές ιδιαιτερότητες και να αποφευχθεί κάθε περιττή διοικητική επιβάρυνση κατά τη δημιουργία του πλαισίου πιστοποίησης, το οποίο θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν απλούστερο και να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια.

Να σημειωθεί, ότι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, ένας από τους στόχους που καθορίστηκαν στο νομοθέτημα της ΕΕ για το κλίμα είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55 % έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, ώστε να επιτευχθεί κλιματική ουδετερότητα σε επίπεδο ΕΕ έως το 2050.

Οι απορροφήσεις άνθρακα – δηλαδή η δέσμευση του CO2 της ατμόσφαιρας και η αποθήκευσή του με ποικίλους τρόπους, για παράδειγμα μέσω των δέντρων και των φυτών ή μέσω της προστασίας πλούσιων σε άνθρακα εδαφών-μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας.