Κατηγορία: Μηλοειδή

Αντιμετώπιση Φουζικλάδιου, Ωιδίου, Σεπτορίωσης & Βακτηριακού καψίματος

Η περίοδος από την έναρξη της βλάστησης μέχρι και την καρπόδεση και την αύξηση των νεαρών καρπών είναι περίοδος μεγάλης ευαισθησίας, όσον αφορά τον κίνδυνο προσβολών κυρίως από μυκητολογικές, αλλά…

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗΛΙΑ ΚΑΙ ΚΕΡΑΣΙΑ

Από τη Διέυθυνση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων και το Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκη εκδόθηκε Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων για την καλλιέργεια της Μηλιάς και της Κερασιάς.…

Λάβε πρόταση λίπανσης από την Ομάδα Γεωπόνων της Gaioptima

Στείλε μας την ανάλυση εδάφους σου και λάβε πρόταση λίπανσης από την εξειδικευμένη ομάδα των γεωπόνων μας. Οι ανάγκες σε λίπανση των καλλιεργειών διαφέρουν σημαντικά για κάθε φυτικό είδος καθώς…