Κατηγορία: Ελιά

Ελιά: αντιμετώπιση του Πυρηνοτρήτη και Βαμβακάδας

Συστήνεται στους παραγωγούς να αναρτήσουν φερομονικές παγίδες παρακολούθησης του πυρηνοτρήτη στους ελαιώνες τους. Συνήθως δεν απαιτείται χημική καταπολέμηση της βαμβακάδας, παρά μόνο σε περιπτώσεις ελαιώνων με μικρό ποσοστό ανθοφορίας και…

Η σημασία του ασβεστίου για την καρποφορία της ελιάς

Τα επίπεδα ασβεστίου επηρεάζουν τη δύναμη του στελέχους και την ποιότητα της ελιάς. Η κινητικότητα του ασβεστίου εμφανίζεται βασικά στο ξυλόειδο, που ρέει με την κίνηση του νερού. Έτσι, η…