1. Προγράμματα

Διαθέσιμες έως 5 Σεπτεμβρίου οι διοικητικές πράξεις για τις ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης του 2022

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει ότι το υποσύστημα διοικητικών πράξεων κατηγορίας Ι & ΙΙ θα είναι διαθέσιμο για τις ΕΑΕ 2022 από 11/8/2023 έως 5/9/2023.

Χωρίς σχόλια
Σχόλια σε: Διαθέσιμες έως 5 Σεπτεμβρίου οι διοικητικές πράξεις για τις ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης του 2022