AgroPublic | Δίπλα στον αγρότη, καθημερινά αγροτικά νέα, γεωπονικές δημοσιεύσεις | MELISSA 2

Εδώ και αιώνες οι μέλισσες είναι από τα πιο εργατικά πλάσματα του πλανήτη, ωφελώντας τους ανθρώπους, τα φυτά και το περιβάλλον. Μεταφέροντας γύρη από το ένα λουλούδι στο άλλο. Οι μέλισσες όπως και οι υπόλοιποι επικονιαστές επιτρέπουν όχι μόνο την παραγωγή άφθονων φρούτων, ξηρών καρπών και σπόρων  αλλά και μεγαλύτερη ποικιλία και καλύτερη ποιότητα, συμβάλλοντας στην επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή.

Η επικονίαση έχει θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον γενικότερα, συμβάλλοντας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των ζωντανών οικοσυστημάτων από τα οποία εξαρτάται η γεωργία και η ανθρωπότητα. Μια μεγάλη ποικιλία φυτών που είναι ζωτικής σημασίας για την ανθρώπινη ευημερία και τα μέσα διαβίωσης απαιτούν επικονιαστές. Στην πραγματικότητα, οι μέλισσες και άλλοι επικονιαστές βοηθούν στην αναπαραγωγή πολλών καλλιεργούμενων αλλά και άγριων φυτών.

Οι μέλισσες και οι άλλοι επικονιαστές είναι θεμελιώδους σημασίας για την υγεία των οικοσυστημάτων και την επισιτιστική ασφάλεια. Συμβάλλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και εξασφαλίζουν την παραγωγή θρεπτικών τροφίμων. Ωστόσο, η εντατική μονοκαλλιέργεια και η ακατάλληλη χρήση φυτοφαρμάκων αποτελούν σοβαρές απειλές για τους επικονιαστές, καθώς μειώνουν την πρόσβασή τους σε τροφή και χώρους φωλιάσματος, τους εκθέτουν σε επιβλαβείς χημικές ουσίες και αποδυναμώνουν το ανοσοποιητικό τους σύστημα.  

AgroPublic | Δίπλα στον αγρότη, καθημερινά αγροτικά νέα, γεωπονικές δημοσιεύσεις | melissa 3

Γιατί Παγκόσμια Ημέρα Μέλισσας;

Με την τήρηση της Παγκόσμιας Ημέρας Μέλισσας κάθε χρόνο, μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες για τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι μέλισσες και οι άλλοι επικονιαστές στη διατήρηση της υγείας των ανθρώπων και του πλανήτη, καθώς και για τις πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα. Γιορτάζουμε αυτή την ημέρα από το 2018, χάρη στις προσπάθειες της κυβέρνησης της Σλοβενίας με την υποστήριξη της Apimondia(Διεθνής Ομοσπονδία Μελισσοκομικών Ενώσεων), που οδήγησαν τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να ανακηρύξει την 20ή Μαΐου ως Παγκόσμια Ημέρα Μελισσών.

Η ημερομηνία για τον εορτασμό αυτό επιλέχθηκε επειδή ήταν η ημέρα που γεννήθηκε ο Anton Janša, πρωτοπόρος της σύγχρονης μελισσοκομίας. Ο Janša καταγόταν από οικογένεια μελισσοκόμων στη Σλοβενία, όπου η μελισσοκομία αποτελεί σημαντική γεωργική δραστηριότητα με μακρά παράδοση εκεί.

Σήμερα οι μέλισσες, οι επικονιαστές και πολλά άλλα έντομα μειώνονται σε αφθονία. Η ημέρα αυτή αποτελεί μια ευκαιρία για όλους μας -είτε εργαζόμαστε για κυβερνήσεις, οργανισμούς ή την κοινωνία των πολιτών είτε είμαστε ανήσυχοι πολίτες- πρέπει να προωθήσουμε δράσεις που θα προστατεύσουν και θα ενισχύσουν τους επικονιαστές και τα ενδιαιτήματά τους, θα βελτιώσουν την αφθονία και την ποικιλομορφία τους και θα στηρίξουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της μελισσοκομίας.

Τι ορίζουμε ως ενδιαίτημα;

Ως ενδιαίτημα ορίζεται το φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζει και αναπαράγεται ένα είδος, ένας πληθυσμός ή μια βιοκοινότητα. Παραδείγματα ενδιαιτημάτων θα μπορούσαν να θεωρηθούν: ένα δάσος κωνοφόρων πυκνό μικρής ηλικίας, ένα δάσος κωνοφόρων μεγάλης ηλικίας, ένα δάσος κωνοφόρων αραιό, ένα δάσος πλατυφύλλων, μια ρεματιά, ένα δάσος αειφύλλων πλατυφύλλων, μια καλλιεργούμενη έκταση, οπως και κάθε άνθρωπος έχει τον τόπο του κ.λ.π.

Γνωρίζατε επίσης ότι:

  • Η συντριπτική πλειονότητα των ειδών επικονιαστών είναι άγρια, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 20.000 ειδών μελισσών.
  • Οι επικονιαστές συμβάλλουν στο 35% της συνολικής παγκόσμιας παραγωγής καλλιεργειών, επικονιάζοντας 87 από τις 115 κορυφαίες καλλιέργειες τροφίμων παγκοσμίως.
  • Σχεδόν το 75 τοις εκατό των παγκόσμιων καλλιεργειών που παράγουν καρπούς και σπόρους για ανθρώπινη χρήση εξαρτάται, τουλάχιστον εν μέρει, από τους επικονιαστές.
  • Σε πολλές περιοχές, οι μέλισσες, οι επικονιαστές και πολλά άλλα έντομα μειώνονται σε αφθονία και ποικιλομορφία.
  • Η επισιτιστική μας ασφάλεια, η διατροφή και η υγεία του περιβάλλοντός μας εξαρτώνται από τις μέλισσες και τους επικονιαστές.
  • Ο καθένας μπορεί να κάνει τη διαφορά για να υποστηρίξει, να αποκαταστήσει και να ενισχύσει το ρόλο των μελισσών και των επικονιαστών.

Πηγή: Άρθρο του FAO, el.wikipedia.org

Εικόνες: pixabay.com