Παρέμβαση με προτάσεις για το μέλλον των αγροτών πραγματοποιεί ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αγροτικών Φωτοβολταϊκών (ΠΣΑΦ) με επιστολή του προς το νέο υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Σκρέκα και την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Σπήλιο Λιβανό και υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Ιωάννη Οικονόμου.

O ΠΣΑΦ εστιάζει σε πέντε άξονας για τη στήριξη των αγροτών και συγκεκριμένα σε:

-Καινούρια δίκτυα, με εκσυγχρονισμό και επέκταση για την ένταξη νέων φωτοβολταϊκών μονάδων.

-Κίνητρα για την αξιοποίηση γης χαμηλής παραγωγικότητας με νέες φωτοβολταϊκές μονάδες.

-Μικρά έργα έως 100 Κw να γίνουν από αγρότες με σταθερή τιμή, χωρίς διαγωνισμό και να δοθεί και δεύτερη επιλογή, τα 20 Κw από τα 100 Kw, να ενισχύονται εφόσον έχουν εγκεκριμένα σχέδια από το πρόγραμμα 4.1.3 και 4.1.2 (προς έγκριση).

-Να ενεργοποιηθούν δικαιώματα και στις εκτάσεις με φωτοβολταϊκές μονάδες αντικαθιστώντας την αγρανάπαυση και

-Δημιουργία πλαισίου για τις ανεμογεννήτριες.

Η επιστολή

Αναλυτικά η επιστολή του ΠΣΑΦ που υπογράφουν ο πρόεδρος κ. Κώστας Σπανούλης και ο γραμματέας κ. Κώστας Γιωτάκος έχει ως εξής:

«Βάσει του νόμου 4254/2014 (net metering), Ν. 4602/2019 (φωτοβολταϊκοί σταθμοί έως 500kw) και Ν. 4643/2019 (25% αυτοπαραγωγή και 75% πώληση ηλεκτρικής ενέργειας), δίνεται στους αγρότες η δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών μονάδων, συμβάλλοντας έτσι στον εθνικό σχεδιασμό για την κλιματική αλλαγή (ΕΣΕΚ) όπου έως το έτος 2032, το 35% της καταναλισκόμενης ενέργειας της χώρας θα παράγεται από ΑΠΕ έναντι του 19% που είναι σήμερα.

Δυστυχώς όμως το τελευταίο διάστημα, πόσο μάλλον μελλοντικά, κανένας αγρότης δεν δύναται να κατασκευάσει φωτοβολταϊκό σταθμό, καθώς δεν έχει πρόσβαση σε ανοιχτό δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ λόγω κατάληψης από μεγάλα έργα λίγων εταιρειών, πολλές εξ’ αυτών ούτε καν ελληνικών συμφερόντων, καθώς και εικονικών ενεργειακών κοινοτήτων.

Επειδή τα δίκτυα δεν φύτρωσαν στην ύπαιθρο αλλά κατασκευάστηκαν από τους αγρότες με το 1/3 της συμμετοχής τους, μέσω του αγροτικού εξηλεκτρισμού ή με ίδια συμμετοχή 100%, συνδέοντας ακόμα και τις κεντρικές γραμμές μεταξύ των χωριών.

Επειδή το 16% των φωτοβολταϊκών πάρκων στην Γερμανία ανήκει στους κατ’ επάγγελμα αγρότες, παρόλο που εκπροσωπούν μόλις το 1% του πληθυσμού της Γερμανίας, σε αντίθεση με τους Έλληνες αγρότες όπου κατέχουν μόνο το 3% των φωτοβολταϊκών πάρκων παρόλο που αποτελούν το 8% το ελληνικού πληθυσμού.

Επειδή δημιουργήθηκε αθέμητος ανταγωνισμός μιας και οι αγρότες από την 1η Ιουλίου 2013 έως και την ψήφιση του Ν.4602/3-3-2019 δεν είχαν δικαίωμα να καταθέσουν φακέλους για κατασκευή φωτοβολταϊκών μονάδων έναντι όλων των άλλων επενδυτών (εταιρίες, ενεργειακές κοινότητες κλπ.).

Επειδή οι αγρότες, μόνο για τις αγροτικές τους δραστηριότητες καταναλώνουν το 14% της ετήσιας καταναλισκόμενης ενέργειας της χώρας.

Επειδή είναι επιτακτική ανάγκη να παραμείνει ο αγροτικός κόσμος στην ύπαιθρο συνεχίζοντας να παράγει αγροτικά προϊόντα, αξίας πάνω από 12 δισεκατομμύρια ευρώ, επωφελία της χώρας και των Ελλήνων καταναλωτών.

Επειδή η αγροτική δραστηριότητα μειώνει την ανεργία, στηρίζει τον δευτερογενή τομέα έχοντας επίδραση σε πάνω από 100 επαγγέλματα κρατά τις επαρχιακές πόλεις ζωντανές, δημιουργεί αλυσίδα αξίας και εθνικό προϊόν.

Επειδή η παραμονή του αγροτικού κόσμου στις επαρχιακές πόλεις είναι υψίστης σημασίας ακόμη και για Εθνικούς λόγους.

Είναι επιτακτική ανάγκη:

Να δοθεί ουσιαστικά και πρακτικά στους κατ΄ επάγγελμα αγρότες η δυνατότητα κατασκευής φωτοβολταϊκών σταθμών ως δευτερεύουσα αγροτική δραστηριότητα, με τα επιπλέον έσοδα που προκύπτουν, να συμβάλουν στη συνέχιση της φυτικής, ζωικής και αλιευτικής παραγωγής καθώς και στην εξόφληση των υποχρεώσεων έναντι του Κράτους, δίνοντας παράλληλα κίνητρα εγκατάστασης Νέων Αγροτών.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω προτείνουμε:

Οι αιτήσεις των αγροτών και φυσικών προσώπων που δεν έλαβαν όρους σύνδεσης (απόρριψη λόγω αδυναμίας δικτύων) ή θα απορριφθούν μελλοντικά, να δοθεί προτεραιότητα βελτίωσης -εκσυγχρονισμού δικτύων σε συνεργασία με ΔΕΔΔΗΕ-ΑΔΜΗΕ κατόπιν ομαδικού αιτήματος απορριφθέντων παραγωγών.

Βάσει του άρθρου 160 του Ν. 4759/2020 για έργα έως 500kw (αγρότες φυσικά πρόσωπα) για αιτήσεις που θα κατατεθούν από την 1η Ιανουαρίου 2021 και εφεξής θα συμμετέχουν σε ανταγωνιστική διαδικασία (διαγωνισμό). Επιβάλλεται οι διαγωνισμοί να είναι απλοί και με δέσμευση, να υπάρχουν τουλάχιστον τα 1500 mW, σταδιακά, του συνολικού πλαφόν εγκατάστασης, έως το 2032 για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες.

Ειδική μέριμνα να δοθεί στην Πελοπόννησο με το άνοιγμα των δικτύων καθώς και να επισπευθεί η αξιολόγηση τω κατατιθέντων φακέλων στον Περιφ. ΔΕΔΔΗΕ Κεντρικής Μακεδονίας.

Να δίνεται η δυνατότητα, με κίνητρο, σε ενιαία αγροτεμάχια χαμηλής παραγωγικότητας κατασκευής φωτοβολταϊκών μονάδων από διαφορετικούς κατ΄ επάγγελμα αγρότες και έως 500 kW έκαστος, μέχρι την πλήρη κάλυψη του αγροτεμαχίου, με αγορά μέρους γης ή σύναψης εικοσαετούς συμβολαίου.

Στην δε γη υψηλής παραγωγικότητας η κάλυψη να είναι έως 1MW, από διαφορετικούς αγρότες στο ίδιο αγροτεμάχιο.

Βάσει του άρθρου 62 του N. 4643/2019 οι αγρότες ως αυτοπαραγωγoί μπορούν να εκχέουν στο δίκτυο το 75% της παραγόμενης ενέργειας ως πώληση, το δε 25% να το συμψηφίσουν.

Να δοθεί η δυνατότητα:

α) Οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί έως 100kw των κατ’ επάγγελμα αγροτών να εξαιρούνται των διαγωνισμών όπως οι κτιριακές εγκαταστάσεις της διευκρινιστικής εγκυκλίου 125699/461330/12/2020.

Η δε τιμή πώλησης να είναι σταθερή, με 7 λεπτά την κιλοβατώρα.

β) Για έργα έως 100kw ο συμψηφισμός 25% να έχει απόκλιση έως 10% κάτ’ έτος και να οδεύει προς πώληση. (Λόγω αμειψισποράς αγροτεμαχίων από υποχρεώσεις της ΚΑΠ με ξηρικές καλλιέργειες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ένταξη παραγωγών σε γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα καθώς και παραγωγών που αρδεύουν από ελεύθερη ροή με χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος).

Για δε έργα έως 500kW να παραμείνει το 27–75 ως έχει.

Από τα 100kW του συμψηφισμού, τα 20kW της αυτοπαραγωγής να μπορούν να επιδοτηθούν, εάν εγκρίθηκαν από το μέτρο 4.1.3 των σχεδίων βελτίωσης του Π.Α.Α., ή εγκριθούν με τη νέα προκήρυξη του μέτρου 4 .1.2 (Εξοπλισμός για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της άρδευσης, όπως φωτοβολταϊκό σύστημα και φορητή αυτόνομη διάταξη επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου). Για τα δε 80kw η παραγωγή της να πωλείται.

Τέλος, οι όροι σύνδεσης να δίδονται συνολικά για τους σταθμούς έως 100kw για την φωτοβολταϊκή μονάδα.

Η έκταση με φωτοβολταϊκό να λογίζεται στον ΟΣΔΕ ως κατοχύρωση δικαιωμάτων, αντικαθιστώντας την αγρανάπαυση επωφελία του ιδιοκτήτη, ενοικιαστή και κυρίως της χώρας, αφού δεν θα υπάρχει περικοπή ενισχύσεων για την αλλαγή χρήσης γης, από αγροτική εκμετάλλευση σε φωτοβολταϊκές μονάδες.

Δύναται να ενταχθούν στη Νέα ΚΑΠ 2022-2027 με διαχρονικό Εθνικό όφελος.

Μητρώο αγροτών:

Τροποποίηση του νόμου 3874/2010 (Μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων) και ειδικότερα των παραγράφων δ Αγροτική εκμετάλλευση και Αγροτική δραστηριότητα το άρθρο 2 και το άρθρο 9, ως προς τα εξής:

-Διαχείριση μονάδων ΑΠΕ τον κατ’ επάγγελμα αγροτών συνολικής ισχύος έως 500 kW βάσει του νόμου 4602/2019 συμπεριλαμβανομένων και των υφιστάμενων αγροτικών φωτοβολταϊκών έως 100 kW.

-Εισόδημα από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος έως 500 kW.

-Διαχείριση φωτοβολταϊκών μονάδων αυτοπαραγωγής κατ’ επάγγελμα αγροτών βάσει του νόμου 4643/2019.

-Εισόδημα από την πώληση του 75% έως 80% τις παραχθείσας ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς αυτοπαραγωγής.

-Δυνατότητα εγκατάστασης κατά προτεραιότητα μικρών ανεμογεννητριών, με λειτουργία και ως ανεμομείκτες (καινοτομία), για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες με στόχο την αποφυγή παγετώνων και άλλων δυσμενών καιρικών συνθηκών μέσω της διαδικασίας, αφενός μεν της ανεμόμιξης και αφετέρου της παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας προς πώληση.

-Οι ανεμογεννήτριες αυτές δύναται να ενσωματωθούν στο πρόγραμμα ενισχύσεων του ΕΛΓΑ, όπως συμβαίνει και με τα αντιχαλαζιακά δίχτυα.

-Το κέρδος για τον ΕΛΓΑ θα είναι η αποφυγή αποζημιώσεων, για (π.χ.): Πορτοκαλεώνες, ακρόδρυα, συμπύρηνα, οπωροκηπευτικά κ.ά.

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΛΑΠΕ

-Άμεσος δανεισμός για την πληρωμή των παραγωγών και συντόμευση των υπερημεριών.

-Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/126440/2480 για διάθεση του 78% των εσόδων από τα δικαιώματα ρύπων στον ΕΛΑΠΕ και για τα επόμενα χρόνια, όπως ορίστηκε για το 2020 βάσει του νόμου 4759/2020.

-Εισροή στον ΕΛΑΠΕ ποσού 200 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θεωρούμε ότι η ανταπόκρισή σας θα είναι άμεση, αφού όλοι επιθυμούν:

Πολλά έργα σε πολλούς και όχι όλα τα έργα σε λίγους!»

Χωρίς σχόλια
Σχόλια σε: Πέντε προτάσεις από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αγροτικών Φωτοβολταϊκών

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.