7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανάπτυξης της Ελληνικής Γεωργίας από την GAIA Επιχειρείν

To Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας διοργανώνεται από τη GAIA EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ σε ετήσια βάση και πραγματοποιείται στα τέλη Οκτωβρίου – αρχές Νοεμβρίου.

Μετά από 6 συνεχόμενες επιτυχημένες διοργανώσεις, αποτελεί μία εκδήλωση – θεσμό για τον πρωτογενή και ευρύτερο αγροδιατροφικό τομέα της χώρας, συγκεντρώνοντας κάθε χρόνο περισσότερους από 700 συνέδρους από όλο το φάσμα των εμπλεκομένων του τομέα καθώς και από πλευράς πολιτικών ιθυνόντων τόσο σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και δημόσιας διοίκησης. 

Πρόκειται για ένα Συνέδριο με εθνικό προσανατολισμό και ευρωπαϊκή αίγλη το οποίο έχει φιλοξενήσει ως ομιλητές μέλη της Ελληνικής Κυβέρνησης, υψηλούς κοινοτικούς αξιωματούχους, εκπροσώπους ευρωπαϊκών αντιπροσωπευτικών φορέων καθώς και ηγετικών επιχειρήσεων του πρωτογενούς και ευρύτερου αγροδιατροφικού τομέα από κράτη μέλη της ΕΕ, ενώ έχει συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση του δημόσιου διαλόγου για την ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας

Το Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων επικοινωνίας και ενημέρωσης που αναπτύσσει η GAIA  ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, οι οποίες αποσκοπούν στην άρτια και σταθερή ενημέρωση του παραγωγικού κόσμου της χώρας σε σχέση με τις εξελίξεις σε ζητήματα γεωργικής πολιτικής τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και στην ενίσχυση της γνώσης και της τεκμηρίωσης σε σχέση με την κατάσταση πραγμάτων και τις προοπτικές του εθνικού πρωτογενούς τομέα.

Θεματικές ενότητες 

Εναρκτήρια ΕνότηταΗ ΚΑΠ και ο πρωτογενής τομέας στην εποχή της Πράσινης Συμφωνίας : οι ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και ο εθνικός σχεδιασμός Οι ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές, οι προτάσεις και οι πλέον πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις σε σχέση με τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής γεωργίας (Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και ΚΑΠ μετά το 2020). Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ και το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας :  κατάσταση πραγμάτων, στρατηγικές προτεραιότητες και προτάσεις για τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό του εθνικού πρωτογενούς τομέα. 

1η Θεματική Ενότητα –  Ευφυής Γεωργία – Ευφυής Συμβουλευτική : ο ψηφιακός καταλύτης για μία πιο βιώσιμη και ανταγωνιστική γεωργία 

Η συμβολή της ευφυούς γεωργίας στην ανταγωνιστικότητα και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα της γεωργίας, με έμφαση στα οφέλη και τις λύσεις για τους παραγωγούς. Τα αναγκαία έργα υποδομής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του εθνικού πρωτογενούς τομέα. Οι «ευφυείς» γεωργικές συμβουλές ως προϋπόθεση για την έγκριση και επιτυχή εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ. Ο κομβικός ρόλος ενός «ευφυούς» Συστήματος Γεωργικών Συμβουλών (FAS) που θα τοποθετείται στο κέντρο ενός ισχυρού Συστήματος Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας (AKIS) για την υποστήριξη των παραγωγών κατά την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

 2η Θεματική Ενότητα – Απλούστευση και εκσυγχρονισμός για τον παραγωγό και τη δημόσια διοίκηση: το ΟΣΔΕ στη μετάβαση προς τη νέα εποχή

Οι ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και οι εθνικές προτεραιότητες για την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου (ΟΣΔΕ) της ΚΑΠ  προς όφελος του παραγωγού και της δημόσιας διοίκησης. Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των παραγωγών καθώς και για τη χάραξη, εφαρμογή και παρακολούθηση δημόσιων πολιτικών. 

3η Θεματική Ενότητα: Πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα

Τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό σύστημα στην υπηρεσία των στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης και της ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και η βέλτιστη αξιοποίησή τους προς όφελος του πρωτογενούς τομέα. Ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος, τα νέα μοντέλα επιχειρηματικής ανάπτυξης, η στόχευση και οι ανάγκες των Περιφερειών και των συλλογικών σχημάτων του πρωτογενούς τομέα

123486810 10221533809068104 5829623598203575689 n.jpg? nc cat=102&ccb=2& nc sid=730e14& nc ohc=LoqaG0ImAvoAX Pw3Xz& nc ht=scontent.fath5 1
Παρασκευή 06 Νοεμβρίου 2020
09:30 – 09:35 | Έναρξη Συνεδρίου
09:35 – 10:00 | Καλωσόρισμα Σύνεδρων

Χαιρετισμός Επισήμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.)

10:00 – 12:00 | Εναρκτήρια Ενότητα: Η ΚΑΠ και ο πρωτογενής τομέας στην εποχή της Πράσινης Συμφωνίας : οι ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και ο εθνικός σχεδιασμός

Θεματική στόχευση: Οι ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές, οι προτάσεις και οι πλέον πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις σε σχέση με τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής γεωργίας (Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και ΚΑΠ μετά το 2020). Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ και το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας: κατάσταση πραγμάτων, στρατηγικές προτεραιότητες και προτάσεις για τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό του εθνικού πρωτογενούς τομέα. Βιντεομηνύματα υψηλών κοινοτικών αξιωματούχων

12:00 – 12:15 | Διάλειμμα
12:15 – 13:30 | 1η Θεματική Ενότητα: Ευφυής Γεωργία – Ευφυής Συμβουλευτική : ο ψηφιακός καταλύτης για μία πιο βιώσιμη και ανταγωνιστική γεωργία

Θεματική στόχευση: Η συμβολή της ευφυούς γεωργίας στην ανταγωνιστικότητα και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα της γεωργίας, με έμφαση στα οφέλη και τις λύσεις για τους παραγωγούς. Τα αναγκαία έργα υποδομής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του εθνικού πρωτογενούς τομέα. Οι «ευφυείς» γεωργικές συμβουλές ως προϋπόθεση για την έγκριση και επιτυχή εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ. Ο κομβικός ρόλος ενός «ευφυούς» Συστήματος Γεωργικών Συμβουλών (FAS) που θα τοποθετείται στο κέντρο ενός ισχυρού Συστήματος Γεωργικής Γνώσης και Καινοτομίας (AKIS) για την υποστήριξη των παραγωγών κατά την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

13:30 – 14:00 | Διάλειμμα
14:00 – 15:30 | 2η Θεματική Ενότητα – Απλούστευση και εκσυγχρονισμός για τον παραγωγό και τη δημόσια διοίκηση: το ΟΣΔΕ στη μετάβαση προς τη νέα εποχή

Θεματική στόχευση: Οι ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και οι εθνικές προτεραιότητες για την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου (ΟΣΔΕ) της ΚΑΠ προς όφελος του παραγωγού και της δημόσιας διοίκησης. Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των παραγωγών καθώς και για τη χάραξη, εφαρμογή και παρακολούθηση δημόσιων πολιτικών.

15:30 – 16:00 | Διάλειμμα
16:00 – 17:30 | 3η Θεματική Ενότητα : Πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα

Θεματική στόχευση: Τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό σύστημα στην υπηρεσία των στόχων του Ταμείου Ανάκαμψης και της ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και η βέλτιστη αξιοποίησή τους προς όφελος του πρωτογενούς τομέα. Ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος, τα νέα μοντέλα επιχειρηματικής ανάπτυξης, η στόχευση και οι ανάγκες των Περιφερειών και των συλλογικών σχημάτων του πρωτογενούς τομέα.

17:30 – 17:30 | Τέλος Συνεδρίου

AgroPublic

Αγροτικά Νέα της Πελοποννήσου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.