Το μέλλον στο ελαιόλαδο και τη τιμή του

Γράφει ο Λεωνίδας Νταλιάνης,

Η τιμή διάθεσης πολλών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων διαμορφώνεται κάτω από το κόστος παραγωγής και καταρρέει, όπως ενδεικτικά, η τιμή του ελαιολάδου και του γάλακτος. Τα ακραία φυσικά φαινόμενα προκαλούν μεγάλες καταστροφές σε αγροτικές καλλιέργειες που δεν αποζημιώνονται ή δεν αποζημιώνονται πλήρως και πάντως αποζημιώνονται με μεγάλη καθυστέρηση από τον ΕΛΓΑ.

Συνακόλουθα απαιτείται μία ολοκληρωμένη και συνεκτική πολιτική στήριξης του αγροτικού κόσμου. Μια πολιτική η οποία δεν εφαρμόστηκε ποτέ, μια στρατηγική όπου θα μετατρέψει σε βιώσιμη την παραγωγή του ελαιολάδου και θα καταστήσει το προϊόν ώς ένα δυναμικό εξαγωγικό προϊόν. Οι προχειρότητες και οι προσπάθειες μεμονωμένα χωρίς καμία στήριξη, είναι ξεκάθαρο ότι αποτυγχάνουν ή θα αποτύχουν.

Στον τομέα του ανταγωνισμού φαίνεται ότι η Ιταλία χάνει έδαφος σιγά σιγά στις ξένες αγορές από την Ισπανία που διαθέτει την μεγαλύτερη παραγωγή παγκοσμίως. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται, αφενός στην ταχεία αύξηση της Ισπανικής παραγωγής την προηγούμενη δεκαετία (από 600 χιλ.
τόνους η Ισπανική παραγωγή σήμερα ξεπερνά το 1,2 εκατ. τόνους) και αφετέρου στη διευρυμένη πρόσβαση στα μεγάλα δίκτυα ελαιολάδου εμπορίας στο εξωτερικό.

  • H Ιταλία εισάγει ελαιόλαδο, το εμφιαλώνει και το εξάγει ως Ιταλικό προϊόν!
  • Η Ελλάδα εξάγει σχεδόν το 50% του ελαιολάδου που παράγει. Μόνο το 5% των εξαγωγών είναι εμφιαλωμένο ελαιόλαδο! Το 75% των συνολικών εξαγωγών ελαιολάδου από την Ελλάδα έχει προορισμό στην Ιταλία
  • Η Ιταλία εισάγει από την Ελλάδα το 37,5% της συνολικής ποσότητας ελαιολάδου που παράγεται στην Ελλάδα!
  • Το 53,5% της συνολικής ποσότητας των εισαγωγών ελαιολάδου στις Η.Π.Α. προέρχεται από την Ιταλία και μόνο το 1,5% από την Ελλάδα!
  • Το 62% της συνολικής ποσότητας των εισαγωγών ελαιολάδου στην Ρωσία προέρχεται από την Ισπανία, το 25% από την Ιταλία και μόνο το 6% από την Ελλάδα
  • Κατά την περίοδο 2010-2011, ο Έλληνας παραγωγός εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου είδε το εισόδημά του (€1,94/kg) να μειώνεται κατά 5%.
  • Αντίθετα την περίοδο 2010-2011, ο Ιταλός παραγωγός εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου είδε το εισόδημά του (€3,90/kg) να αυξάνεται κατά 44%
Ποια προβλήματα κρατούν πίσω την εξαγωγή ;

Τα σημαντικά θέματα κοινωνικής συναίνεσης εμποδίζουν την οργάνωση των αγροτών στη βέλτιστη διάθεση των προϊόντων όπως είναι οι συνεταιρισμοί και η διάθεση τους στην αγορά χωρίς μεσάζοντες.

Η κατάσταση αυτή, οδήγησε στη δημιουργία χάσματος μεταξύ της τιμής του προϊόντος από τον παραγωγό στον καταναλωτή και στο σημερινό αγροτικό αδιέξοδο, με αποτέλεσμα την δημιουργία των «καρτέλ», όπου εκμεταλλεύονται τα παραγώμενα προιόντα και τις καταστάσεις ασυνεννοησίας ή σκόπιμης λειτουργίας των πραγμάτων προς δικό τους όφελως.

Είναι αναγκαίο να ληφθεί σοβαρά το πρόβλημα αυτό, και να καθοριστούν πολιτικές οι οποίες θα ευνοούν το γενικό καλό, θα λειτουργούν προς όφελος του αγρότη, και θα καθιστούν πιο εύκολα την διάθεση των παραγόμενων προϊόντων στην αγορά. Τέτοιοι μηχανισμοί είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν για την αντιμετώπιση της χαμηλής τιμής πώλησης των προϊόντων του αγροτικού τομέα ( όπως γίνεται με το ελαιόλαδο).

olive harvest 1

Τη διαμόρφωση μιας συνεπούς και όχι αποσπασματικού χαρακτήρα στρατηγικής εξαγωγικού marketing που θα καταστήσει το ελαιόλαδο ώς ένα ισχυρό εξαγωγικό προϊόν. Επομένως είναι αναγκαία η προσφορά γνώσης, όσον αφορά το marketing, η γνώση και οι πληροφορίες για το προϊόν μας και τα χαρακτηριστικά του.

Ο αγροτικός τομέας ασφυκτιά από την έλλειψη ρευστότητας τόσο για κεφάλαιο κίνησης όσο και για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων. Οι τράπεζες δεν τον χρηματοδοτούν, το Ταμείο Εγγυοδοτήσεων της Αναπτυξιακής Τράπεζας δεν έχει ξεκινήσει τη χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα και το Ταμείο Εγγυήσεων του ΠΑΑ δεν έχει τεθεί σε λειτουργία.

Η διεθνής ελαιοπαραγωγή χαρακτηρίζεται από διαχρονική ανοδική τάση
image

Η οποία κορυφώθηκε την τελευταία δεκαετία, φθάνοντας τα 3,1 εκατ. τόνους, επίπεδο αυξημένο κατά 60% σε σχέση με το 1990.
Οι ελαιοπαραγωγικές χώρες, όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενο κεφάλαιο, είναι κατά κύριο λόγο συγκεντρωμένες στη λεκάνη της Μεσογείου, λόγω των κατάλληλων κλιματολογικών συνθηκών που ευνοούν ιδιαίτερα τη συγκεκριμένη καλλιέργεια. Περισσότερο από τα ¾ της διεθνούς παραγωγής, πραγματοποιούνται από τρεις χώρες: την Ισπανία (41%), την Ιταλία (20%) και την Ελλάδα (12%).
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, η Ισπανία εντατικοποίησε σε μεγάλο βαθμό την καλλιέργεια του ελαιοδέντρου, επιτυγχάνοντας έτσι μία εκτίναξη της παραγωγής της κοντά στους 1,3 εκατ. τόνους το 2010, επίπεδο διπλάσιο έναντι του 1990. Την εκρηκτική αύξηση αυτής της
παραγωγής, δεν ακολούθησαν οι άλλες δύο βασικές χώρες ελαιοπαραγωγοί, καθώς η σχετική τους παραγωγή αυξήθηκε το ίδιο χρονικό διάσημα κατά 13% περίπου.

Η παραγωγή αυτή απορροφάται από τρία τμήματα της αγοράς:

i. τις εγχώριες αγορές τυποποιημένου ελαιόλαδου (1 εκατ. τόνοι)
ii. τις εγχώριες αγορές χύμα ελαιολάδου (0,8 εκατ. τόνοι)
iii. τη διεθνή αγορά τυποποιημένου ελαιολάδου (1 εκατ. τόνοι) που προσφέρει και την υψηλότερη προστιθέμενη αξία
Εκτός όμως από αυτές τις τρεις βασικές αγορές, να σημειωθεί ότι υπάρχει και η διεθνής αγορά χύμα ελαιολάδου (0,4 εκατ. τόνοι). Η αγορά αυτή δεν απευθύνεται σε τελικούς καταναλωτές, αλλά σε τυποποιητές (κυρίως Ιταλία), ενώ παραγωγή των 0,3 εκατ. τόνων αφορά λοιπές χρήσεις
ελαιολάδου εκτός τροφίμων.

Επομένως, λόγω αύξησης της παγκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου, είναι αναμενόμενο να υπάρχουν οι χαμηλές τιμές. Για να καταστεί βιώσιμη η καλλιέργεια και έπειτα να δημιουργηθεί μία αγορά ικανή να απορροφήσει το ελαιόλαδο, είναι σημαντικό να:

Μειωθούν οι αλόγιστες εισροεές, οι χρήσεις λανθασμένων τύπων λιπασμάτων, και οι ανώφελοι ψεκασμοί, ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής.

Να Αυξηθεί η παραγωγή μας, με Στοχευμένες κινήσεις και όχι γενικά και αόριστες. (πχ ρώτησα το τάδε και έριξε αυτό και έλαβε περισσότερη ποσότητα).

Να Εξερευνήσουμε, να λάβουμε πληροφορίες και γνώσεις όσον αφορά την αγορά του ελαιολάδου. Ποιές χώρες απορροφούν ελαιόλαδο, ποιές έχουν ανοδική τάση στην κατανάλωση του? Ποιά είναι η μελλοντική αγορά όπου θα μας δώσει καλύτερη τιμή?

ΠΗΓΗ:

1. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων – Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών
(ΚΕΕΜ)
2. Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
3. Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου (International Olive Council- IOC)
4. Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ)
5. McKinsey & Company –Διεθνής εταιρεία Συμβούλων με έδρα τη Ν. Υόρκη
6. Eurostat
7. Accountancy Data Network (F.A.D.N.)-Λογιστική πληροφόρηση για την Κ.Α.Π.
8. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος –Ε.Ο.Π. Οργανισμός της Ε.Ε. με βασικό
καθήκον την παροχή έγκυρης, ανεξάρτητης πληροφόρησης για το περιβάλλον.
9. Financial Times – 28/05/2012

viusid agro-βιοδιεγέρτης
Ένας καινοτόμος Βιοδιεγέρτης, για αύξηση ποσότητας και ποιότητας παραγωγής. Για περισσότερα κάνε ΚΛΙΚ εδώ.
MAX MAGNETIC.LOGO
Η MET Aqua water technologies systems ανταποκρινόμενη στις σημερινές ανάγκες για καθαρό πόσιμο νερό, σας προτείνει σύγχρονα συστήματα επεξεργασίας νερού και συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων νέας τεχνολογίας.
logo olokliro jpg
PREMIUM PRODUCTS – Δείτε περισσότερα εδώ
117792816 1652794661542812 9175996160401956341 n

AgroPublic

Αγροτικά Νέα της Πελοποννήσου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.