Η Ρομποτική καλλιέργεια στο μέλλον (video)

Το Αυστραλιανό Κέντρο Ρομποτικής του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ είναι πρωτοπόροι όσον αφορά τη ρομποτική γεωργία. Έχοντας αναπτύξει μια σειρά ελκυστήρων χωρίς οδηγό, μας δίνουν μια ματιά στο πώς θα λειτουργούν μελλοντικά αγροκτήματα και οπωρώνες στην εποχή του μαζικού αυτοματισμού.

Η ιδέα της ροµποτικής στη γεωργία (robotic agriculture)

δηλαδή η χρήση αυτοκινούμενων µηχανών σε γεωργικά περιβάλλοντα δεν είναι τόσο νέα. Πολλοί µηχανικοί είχαν κατασκευάσει αυτοκινούµενους γεωργικούς ελκυστήρες στο παρελθόν, µια προσπάθεια που δεν είχε επιτυχία καθώς δεν είχαν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στις πραγματικές ανάγκες του χωραφιού. Τα περισσότερα από αυτά λειτουργούσαν με έναν βιοµηχανικού τύπου σχεδιασµό, όπου οι συνθήκες είναι γνωστές και τα οχήµατα κινούνταν πάνω σε προκαθορισµένες τροχιές, κάτι που δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε γεωργικές εφαρμογές.

Smart Farm
Τα τελευταία χρόνια

Η προσπάθεια έχει επικεντρωθεί στο να δηµιουργηθούν µικρότερα οχήµατα όπου µε την κατάλληλη ευφυΐα θα µπορούν να εργάζονται σε ένα μεταβλητό ή ηµιφυσικό περιβάλλον (un-structured or semi-structured environment), όπως αυτό της γεωργίας. Μιλώντας για ευφυία εννούµε ότι οι µηχανές αυτές θα µπορούν να εµφανίζουν λογική συµπεριφορά, όταν θα πρέπει να λειτουργούν κάτω από αναγνωρίσιµες συνθήκες.

Για το λόγο αυτό

Θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα µε τέτοια τεχνογνωσία, ώστε να προσδιορίζουν τι θα έκαναν οι άνθρωποι κάτω από τις συγκεκριµένες συνθήκες και να αναλύουν τις ενέργειες αυτές κάτω από µηχανικό έλεγχο. Η προσέγγιση της αντιµετώπισης των καλλιεργειών και του εδάφους επιλεκτικά, ανάλογα µε τις ανάγκες τους από µικρά αυτόνοµα ροµπότ είναι το φυσικό επόµενο βήµα στην εξέλιξη της γεωργίας ακριβείας.

7249423 G 1024x577 1
Η επέκταση αυτή της γεωργίας ακριβείας

είναι η διαχείριση μεμονωμένων φυτών (phytotechnology), η αρχική ιδέα της οποίας ξεκίνησε από την Ιαπωνία και αφορά φυτά υψηλής αξίας.

Για την εφαρμογή των νέων αυτών μορφών διαχείρισης της παραγωγής, τα αυτοκινούμενα οχήματα μπορούν να συνεισφέρουν, ώστε να καταστεί εφικτή μία ακριβέστερη προσέγγιση των φυτών.

Επιπλέον, τα οχήματα αυτά μπορούν να βοηθήσουν στην εκτέλεση
πολύπλοκων και επαναλαμβανόμενων εργασιών, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Αυτόµατη ανίχνευση και αυτόµατος έλεγχος (on-the-go) για κάθε εργασία είναι, επίσης, σηµαντικό και συστήµατα σαν και αυτά είναι εφικτά, αλλά τα περισσότερα είναι πολύ αργά, και ως εκ τούτου, δεν είναι οικονοµικά βιώσιµα, µε αποτέλεσµα να πρέπει να λειτουργούν µε τη χρήση
επανδρωµένου ελκυστήρα


Στη γεωργία το ενδιαφέρον για τα αυτοκινούμενα οχήματα είναι σχετικά πρόσφατο

Kυρίως λόγω του ενδιαφέροντος από τις κατασκευάστριες εταιρίες γεωργικών μηχανημάτων (κυρίως JohnDeere και CNH). Στην Ιαπωνία λόγω του μειωμένου ενδιαφέροντος από τους νέους στο να απασχοληθούν με τη γεωργία (μέσος όρος Ιαπώνων γεωργών: 63 χρόνων) έχουν δώσει μεγάλη βαρύτητα στην ενσωμάτωση υψηλής τεχνολογίας για να γίνει πιο ελκυστική από τους νέους που θα ασχοληθούν με τη γεωργία με αποτέλεσμα να υπάρχουν μέχρι τώρα πολλές εφαρμογές αυτοκινούμενων οχημάτων από τα Ιαπωνικά Πανεπιστήμια.

Ο Torii Toru (2000) περιγράφει τα ερευνητικά προγράμματα που έχουν διεξαχθεί στην Ιαπωνία στον χώρο των αυτοκινούμενων οχημάτων, όπου για παράδειγμα το 1998, 24 ερευνητικά προγράμματα ρομποτικών εφαρμογών στη γεωργία παρουσιάστηκαν στην ετήσια συνάντηση γεωργικών μηχανικών.

Ο Jahns (2000) έδωσε μία συνοπτική ανασκόπηση για αυτοκινούμενα μηχανήματα και, εκτός των άλλων, αναφέρει πως η γεωργία επωφελείται από τις εξελίξεις και τα επιτεύγματα στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας από άλλους τομείς όπως αυτούς της αεροναυπηγικής και των multimedia, όπου η χρηματοδότηση είναι πιο ισχυρή λόγω μεγαλύτερων αναγκών.

Οι Blackmore et al. (2001) αναφέρουν τις προδιαγραφές για αυτοκινούμενα οχήματα στη γεωργία. Αναφέρουν πως τα οχήματα αυτά θα πρέπει να έχουν μικρό μέγεθος, μικρό βάρος και αυτόνομη συμπεριφορά σε απρόοπτες καταστάσεις. Θα πρέπει, επίσης, να μπορούν να επικοινωνούν με τον υπολογιστή της γεωργικής εκμετάλλευσης, με τα διάφορα εξωτερικά τμήματα του οχήματος (παρελκόμενα ή ρομποτικούς βραχίονες), καθώς, επίσης, και με άλλα οχήματα που θα δουλεύουν ταυτόχρονα.

Agri
Smart robotic farmers in agriculture futuristic robot automation to vegetable farm,Smart farm concept
Ο εκσυγχρονισμός της Γεωργίας επιτυγχάνεται με γοργούς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια, με σκοπό την βελτίωση και την αύξηση της παραγωγής ώστε να καλυφθούν οι επισιτιστικές ανάγκες του πληθυσμού.

Μέσα από την πρόοδο της τεχνολογίας, βελτιώνεται η διαδικασία της παραγωγής, διευκολύνεται ο αγρότης – παραγωγός όσον αφορά τους τρόπους με τους οποίους επιδρά στην καλλιέργεια του, και βελτιώνεται σημαντικά η καθημέρινότητά του.

Ωστόσο, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στο κομμάτι της τεχνολογίας, παρατηρείται ότι τα μέσα αυτά τα απολαμβάνουν ελάχιστοι, με συνέπεια ο μικρο-μεσσαίος παραγωγός, αγρότης να στερείται τέτοιου είδους μέσα.

Η μεγαλύτερη όμως εφαρμογή τέτοιων ρομποτικών οχημάτων έχει πραγματοποιηθεί σε επιλεκτική συγκομιδή λαχανικών σε θερμοκήπια. Τελευταία, έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μια
σειρά τέτοιων ερευνητικών προγραμμάτων με συντονιστή το Πανεπιστήμιο του Wageningen στην .Ολλανδία

Τα έντομα έχουν δραματική επιρροή στα φυτά και στις καλλιέργειες.

Ενδεχόμενη καθυστέρηση μιας βδομάδας μπορεί να τα επηρεάσει δραματικά και τότε είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουμε κάποιο ακριβό φάρμακο ώστε να εξολοθρεύσουνμε το έντομο…

Συλλεκτικά προσπαθούμε να βρούμε λύση στην έλλειψη φαγητού ή σε άλλα προβλήματα που υπάρχουν στη γεωργία σε σχέση με τη γενικότερη κοινωνία. Θέλουμε να δημιουργήσουμε υγιείς και παραγωγικές φάρμες. Αν μια μόνο φάρμα μπορεί να παράγει πολύ περισσότερα τρόφιμα, τότε θα χρειάζονται λιγότερες φάρμες ώστε να παράγουν μεγαλύτερη ποσότητα τροφίμων.

Είναι αναγκαίο, να στηριχθεί η αγροτική παραγωγή.
Είναι αναγκαίο να στηριχθεί με οικονομικά μέτρα ο παραγωγός.
Είναι αναγκαίο να επιδοτηθεί ώστε να “έχει στα χέρια του” τέτοιου είδους μέσα ο αγρότης.
Βιβλιογραφία

1.Blackmore, B. S., Have, H., and Fountas, S. 2001. A specification of behavioural requirements for an autonomous tractor. 6th International Symposium on Fruit,Nut and Vegetable Production Engineering conference. eds. M. Zude, B. Herold, and M. Guyer. Potsdam – Bornim, Germany, Institute fürAgrartechnikBornime.V. pp.25-36.
2.Blackmore, B. S., Griepentrog, H. W., Nielsen, H., Nørremark, M. and Resting-Jeppersen, J. 2004.Development of a deterministic autonomous tractor.CIGR International conferenceBeijing

3. Video from http://mashable.com/

AgroPublic

Αγροτικά Νέα της Πελοποννήσου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.