Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα εργασίας της τριετίας 2018-2021 της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) Λακωνίας.

Την Παρασκευή 26/6, στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Ένωσης στη Σπάρτη, παρουσιάστηκαν ενδελεχώς από τον τεχνικό σύμβουλο της ΕΑΣ, κ. Ιωάννη Γρηγοράτο, οι δράσεις που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν κατά τη δεύτερη περίοδο του προγράμματος (2019-2020).

Μεταξύ άλλων ο κ. Γρηγοράτος προέβαλε, για μια ακόμα φορά, την υψηλή αξία και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του λακωνικού ελαιολάδου, δήλωσε αισιόδοξος, «καθώς η Λακωνία έχει να αναδείξει ποιοτικό λάδι τα επόμενα χρόνια», επισημαίνοντας ότι «θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε το δώρο Θεού», ενώ εμφανίστηκε ικανοποιημένος για την πολυετή  συνεργασία και τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί με τους παραγωγούς και τους  συνεταιρισμούς του νομού. Αναφορικά με το τριετές πρόγραμμα της ΕΑΣ Λακωνίας, το χαρακτήρισε «ισχυρή οντότητα και παρακαταθήκη για το μέλλον, όταν σε 20-30 χρόνια θα αλλάζουν οι καλλιέργειες», ενώ επεσήμανε ότι η ποιότητα έχει βελτιωθεί και αναβαθμιστεί σημαντικά τα τελευταία πέντε χρόνια.

Η ΕΑΣ Λακωνίας έχει συστήσει την Οργάνωση Παραγωγών ‘Ένωση Οργανώσεων Παραγωγών’ (Ε.Ο.Π.) με μέλη τους παρακάτω πέντε ελαιουργικούς συνεταιρισμούς και μετόχους της ΕΑΣ, οι οποίοι έχουν επίσης αναγνωρισθεί ως ‘Οργανώσεις Παραγωγών’ (Ο.Π.):

  1. Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Απιδέας – Οργάνωση Παραγωγών,
  2. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ελαιοπαραγωγών Γοράνων – Οργάνωση Παραγωγών,
  3. Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Κροκεών – Οργάνωση Παραγωγών,
  4. Αγροτικός Συνεταιρισμός Νιάτων – Οργάνωση Παραγωγών,
  5. Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Παντάνασσας – Οργάνωση Παραγωγών.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΑΣ υλοποιεί κατά την τριετία 2018/2021 Πρόγραμμα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) στον τομέα της καλλιέργειας ελιάς και της παραγωγής/ τυποποίησης ελαιόλαδου με ενωσιακή και εθνική συγχρηματοδότηση.

Το Πρόγραμμα Εργασίας της Ένωσης εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 680/25515/30.03.2018 απόφαση Υπ.Α.Α.Τ. και υλοποιείται με βάση τον Κανονισμό 1308/2013, τους εφαρμοστικούς Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς 611 & 615/2014 και την εθνική νομοθεσία.


Απευθύνεται σε ένα το δυνατόν ευρύτερο κοινό εμπλεκόμενων φορέων στην καλλιέργεια ελιάς, την παραγωγή, εμπορία και διάθεση του ελαιόλαδου μέχρι τον καταναλωτή, αλλά και στους ίδιους τους καταναλωτές.

Το Πρόγραμμα Εργασίας της Ο.Ε.Φ. περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:


1-Β.ii. Ανάπτυξη ορθών γεωργικών πρακτικών ελαιοκαλλιέργειας με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες, καθώς και τη διάδοσή τους στους ελαιοκαλλιεργητές
2-B.iii. Πρακτική επίδειξη τεχνικών αντικατάστασης των χημικών προϊόντων για την καταπολέμηση του Δάκου της ελιάς, καθώς και μέτρα εποχιακής παρατήρησης της εξέλιξής του
3- B.iv Πρακτική επίδειξη τεχνικών Ολοκληρωμένης Διαχείριση ελαιοκαλλιέργειας σε παραγωγούς συνεταιριστικών ελαιοτριβείων Οργανώσεων Παραγωγών με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος
4-Γ.iii Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας
5-Γ.iv Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων κατάρτισης και επικοινωνίας
6-Δ.i. Βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας, συγκομιδής, παράδοσης και αποθεματοποίησης των ελιών πριν από τη μεταποίησή τους
7-Δ.v. Βελτίωση του εργαστηρίου ανάλυσης παρθένου ελαιολάδου της ΕΑΣ
8-Ε.i. Δημιουργία και διαχείριση συστημάτων που επιτρέπουν την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων από τον ελαιοκαλλιεργητή έως τη συσκευασία
9-ΣΤ.i. Διάδοση των πληροφοριών για τις δραστηριότητες του προγράμματος

DSC 0093
Βασικοί στόχοι & προτεραιότητες μέσω του Προγράμματος Εργασίας, εκτός των άλλων είναι:


• Η  ενημέρωση των ελαιοπαραγωγών σε τεχνικές καλλιέργειας φιλικές προς το περιβάλλον με στόχο την μείωση των εισροών και την παραγωγή προϊόντων ποιότητας (ολοκληρωμένη διαχείριση ελαιώνων, προϊόντα προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης – ΠΓΕ, κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας, εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων κατάρτισης). Κατά αυτό τον τρόπο οι ελαιοπαραγωγοί θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που θέτει η Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αρχή της πολλαπλής συμμόρφωσης αλλά και γενικότερα στις επιθυμίες των καταναλωτών στις ανεπτυγμένες χώρες.
• Η παραγωγή και διάθεση στην αγορά προϊόντων αναγνωρισμένης ποιότητας και ασφάλειας (συσκευασία ελαιολάδου ολοκληρωμένης διαχείρισης, συσκευασία ιχνηλάσιμου ελαιολάδου, συσκευασία ελαιολάδου ΠΓΕ Λακωνία), προώθηση και προβολή των προϊόντων αυτών εντός και εκτός Ελλάδας.
• Η βελτίωση και αναβάθμιση της μηχανοργάνωσης των εμπορικών δραστηριοτήτων.
• Η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και αύξηση των πωλήσεων τυποποιημένου ελαιολάδου.
• Η σύσταση και λειτουργία συστημάτων διασφάλισης ποιότητας από την καλλιέργεια ελαιοκάρπου έως την παραγωγή και διακίνηση του παρθένου ελαιολάδου.
• Η υποστήριξη της παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου μέσω σύγχρονου εξοπλισμού εργαστηριακού και ποιοτικού ελέγχου και εξοπλισμού διασφάλισης ποιότητας σε όλα τα στάδια.

Δράσεις του Προγράμματος Εργασίας και παραγόμενα αποτελέσματα κατά το 2ο έτος (2019-2020) υλοποίησης του έργου:


1-Β.ii. Ανάπτυξη ορθών γεωργικών πρακτικών ελαιοκαλλιέργειας με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες, καθώς και τη διάδοσή τους στους ελαιοκαλλιεργητές.
 

Κατά την τριετία 2018/2021, έως 160 παραγωγοί της Ο.Π. συμμετέχουν σε ένα σύστημα βελτίωσης των συνθηκών καλλιέργειας και συγκομιδής ελαιοκάρπου προς ελαιοποίηση, μέσω της εφαρμογής Ορθών Γεωργικών Πρακτικών (ΟΓΠ) με βάση τις τοπικές συνθήκες της Λακωνίας, σύμφωνα με το εθνικό και ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο. Το 2ο έτος συνεχίστηκαν οι σχετικές εκπαιδεύσεις και εφαρμογές των πρακτικών στον αγρό.

2-B.iii. Πρακτική επίδειξη τεχνικών αντικατάστασης των χημικών προϊόντων για την καταπολέμηση του Δάκου της ελιάς, καθώς και μέτρα εποχιακής παρατήρησης της εξέλιξής του. 

Η δράση αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή εφαρμογή των τεχνικών χρήσης δακοπαγίδων ως εναλλακτικού τρόπου για την καταπολέμηση του Δάκου, αντί της αλόγιστης χρήσης χημικών με τις εφαρμοζόμενες κατά κανόνα μεθόδους καταπολέμησης. Για την εφαρμογή της δράσης γίνεται προμήθεια μικρού αριθμού δακοπαγίδων για επιλεκτική τοποθέτηση σε αγροτεμάχια μίας ομάδας έως 110  Παραγωγών της Ο.Π.

3- B.iv Πρακτική επίδειξη τεχνικών Ολοκληρωμένης Διαχείριση ελαιοκαλλιέργειας σε παραγωγούς συνεταιριστικών ελαιοτριβείων Οργανώσεων Παραγωγών με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος. 

Η ΟΕΦ μέσω της δράσης εφαρμόζει Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης κατά τα πρότυπα AGRO 2.1 & 2.2. Την τριετία 2018/2021 διατηρείται Ομάδα Παραγωγών έως 500 μέλη. Κατά το 2ο έτος το σύστημα επαναπιστοποιήθηκε για τη συμμόρφωσή του με τα πρότυπα.

4-Γ.iii Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας: 

Η δράση εφαρμόζεται την τριετία 2018/2021 σε έως 400 παραγωγούς της ΟΕΦ και εστιάζεται σε 3 νέες τεχνικές: (1) Τεχνικές και μέθοδοι Εγκατάστασης Ελαιώνα, Φύτευσης και εμβολιασμού ελαιόδεντρων, (2) Φυτοπροστασία της Ελιάς – Επίδειξη τεχνικών και μεθόδων Ορθολογικής αντιμετώπισης των εχθρών και ασθενειών, (3) Συγκομιδή – Αναγνώριση βαθμού ωρίμανσης ελαιοκάρπου. Επίδειξη εναλλακτικών τεχνικών συγκομιδής. Το 2ο έτος, εφαρμόσθηκε η 2η τεχνική με εκπαιδεύσεις / εφαρμογή στον αγρό.

5-Γ.iv Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων κατάρτισης και επικοινωνίας. 

Η δράση εφαρμόζεται την τριετία 2018/2021 σε κατ’ ελάχιστο 52 παραγωγούς της ΟΕΦ. Περιλαμβάνει αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την αποτελεσματικότερη κατάρτιση, πληροφόρηση και δικτύωση των παραγωγών. Κατά το 2ο έτος, έγινε έναρξη του σχετικού ιστότοπου ενημέρωσης των παραγωγών (www.easlaconia-farmers.gr).

6-Δ.i. Βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας, συγκομιδής, παράδοσης και αποθεματοποίησης των ελιών πριν από τη μεταποίησή τους. 

Αξιοποίηση των καταλοίπων της παραγωγής του ελαιολάδου: η δράση εφαρμόζεται σε συνέχεια σχετικών εγκαταστάσεων της εξαετίας 2012/2018 και περιλαμβάνει προμήθεια τριών παγίων: decanter επεξεργασίας 3φασικού ελαιοπυρήνα, αντικατάσταση του υποσταθμού του ελαιουργείου και ένα υπόστεγο αποθήκευσης 3φασικού ελαιοπυρήνα. Κατά το 2ο παραδόθηκε, εγκαταστάθηκε και λειτούργησε επιτυχώς ένας οριζόντιος οικολογικός φυγοκεντρικός διαχωριστήρας (decanter).

7-Δ.v. Βελτίωση του εργαστηρίου ανάλυσης παρθένου ελαιολάδου της ΕΑΣ. 

H δράση εφαρμόσθηκε και ολοκληρώθηκε το 1ο έτος (2018/2019) με προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανογράφησης και κλιματισμού – αερισμού του εργαστηρίου στον 1ο όροφο του νεόδμητου διώροφου Κτιρίου Ποιότητας, στο οποίο έχει εγκατασταθεί από το 2018 το εργαστήριο. Κατά το 2ο έτος του προγράμματος (περίοδος 2019/2020) δεν προβλέπεται υλοποίησης της δράσης.

8-Ε.i. Δημιουργία και διαχείριση συστημάτων που επιτρέπουν την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων από τον ελαιοκαλλιεργητή έως τη συσκευασία. 

Την τριετία 2018/2021 συνεχίζεται η εφαρμογή του συστήματος ιχνηλασιμότητας ελαιολάδου από το χωράφι έως την εμφιάλωση-σήμανση, το οποίο εφαρμόζει πιλοτικά η Ε.Α.Σ. από το 2009. Το 2ο έτος η δράση ολοκληρώθηκε με την έκδοση βεβαίωσης συμμόρφωσης κατά το πρότυπο ISO 22005:2007 στην ΕΑΣ και την συμμετοχή 80 Παραγωγών από τις 5 συμμετέχουσες Οργανώσεις Παραγωγών, των ελαιοτριβείων των Ο.Π. και του τυποποιητηρίου ελαιολάδου της Ε.Α.Σ.

9-ΣΤ.i. Διάδοση των πληροφοριών για τις δραστηριότητες του προγράμματος

Με την ολοκλήρωση έκαστου έτους (Μάρτιος 2019, Μάρτιος 2020, Μάρτιος 2021), προβλέπεται έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων (τρίπτυχο μικρό, αναλυτικό μεγάλο), συνέντευξη τύπου προς τοπικούς φορείς και μέσα μαζικής ενημέρωσης της Λακωνίας και αρχειοθέτηση των δημοσιεύσεων. Το 2ο έτος ολοκληρώθηκαν τα σχετικά μέτρα δημοσιότητας.

Δείτε αναλυτικότερα : ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Χωρίς σχόλια
Σχόλια σε: Απολογισμός προγράμματος εργασίας 2018-2021 Ε.Α.Σ Λακωνίας.

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.
Πληρωμές

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

NewsLetter

Με την εγγραφή σας αποδέχεστε το Πολιτική Απορρήτου μας.

Πρόσφατα Σχόλια

Άρθρα – Απόψεις

Ειδήσεις, powered by iNews

Συνδεθείτε τώρα!

Εγγραφείτε τώρα!