Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη των εξαγωγών οίνου διαχρονικά αλλά και σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ανά χώρα και ανά προορισμό την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τις Τρίτες Χώρες.

Διαφορετική είναι, σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η ΚΕΟΣΟΕ, η εικόνα σε κάθε αγορά ξεχωριστά, μη υπακούοντας σε γενικευμένες αιτιάσεις αν και αίτια θα μπορούσε να είναι το ξέσπασμα της πανδημίας covid 19, γεγονός που θα δικαιολογούσε μια συνολική τάση μείωσης των εξαγωγών, αιτία που δεν ισχύει για όλους τους εξαγωγικούς προορισμούς.

Οι ατμομηχανές πάντως των ελληνικών εξαγωγών οίνου, δηλαδή της Γερμανίας όσον αφορά τις χώρες της ΕΕ και των ΗΠΑ όσον αφορά τις Τρίτες Χώρες, παρουσιάζουν μείωση των εξαγωγικών μεγεθών, ιδιαίτερα σημαντική όσον αφορά τις ΗΠΑ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Η πρώτη εξάδα των χωρών εξαγωγής ελληνικών οίνων στην Ε.Ε. αντιπροσωπεύει το 91,07% των συνολικών εξαγωγών σε αξία, για το 2020 και αφορά κατά σειρά ως προς την αξία τις Γερμανία, Γαλλία, Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλγιο, Κάτω Χώρες.

Γερμανία
AgroPublic | y4moMGWy9u6JFP6G4axRzRqrqToppEbRxlW8lLEBOQebZ07kbV dcUrALytTmEZlkPEZoa95fV0lGT5CcxpV3Uv5Wxts5osCfNEl5Pa3WxmDPSNkC9qs11EhR2EZj9pSFjRMPd8YoZwoG6vx2FnTBy

Μείωση παρατηρείται στις επιδόσεις της πρώτης εξαγωγικής αγοράς για το ελληνικό κρασί (57,03% των εξαγωγών στην Ε.Ε. σε ποσότητα και 46,66% παγκόσμια), αφού καταγράφεται μείωση το 2020 έναντι του 2019 σε αξία κατά 12,07% (30.269.602 €/2019 – 26.615.096 €/2020), ενώ μείωση επίσης κατά 11,67% παρουσιάζεται και σε ποσότητα (13.776.885 kg/2019 – 12.169.105 kg/2020). Ελαφρά μείωση επίσης κατά 0,46% καταγράφεται στην εξαγόμενη μέση τιμή πώλησης (2,20 €/kg/2019 – 2,19 €/kg/2020) το 2020.

Η σύγκριση με το μέσο όρο 5ετίας καταδεικνύει φέτος διαχρονική μείωση των εξαγόμενων ελληνικών οίνων σε αξία κατά 10,47% και αντίστοιχη μείωση σε ποσότητα κατά 14,75%. Η μέση τιμή πώλησης παραδόσεων οίνων, καταγράφει αύξηση κατά 4,99% γεγονός που απεικονίζει τη συνεχόμενη αύξηση μέσης τιμής την προηγούμενη 4ετία.

Η γερμανική θεωρείται η ελκυστικότερη αλλά και η ωριμότερη αγορά στην Ε.Ε. για το ελληνικό κρασί και από φέτος θα προσανατολισθούν πόροι για την προβολή και προώθησή του μέσω προγράμματος της ΕΔΟΑΟ.

Γαλλία
AgroPublic | y4mWWfoqGpcNjNOYkufz2KPAKteKN54EX xceZ5Rd1ZJ3N 9c05Knez clAhVaWm 7U9zlyB5hNAltiUA2eXOKwozqy5145dls8atpACjB2UFYjGok

Εντυπωσιακή είναι η αύξηση των μεγεθών στην αγορά της Γαλλίας, γεγονός που επιβραδύνει εν μέρει και την συνολική τάση μείωσης των παραδόσεων οίνου προς χώρες της Ε.Ε.

Οι αποστολές ελληνικών οίνων σε αξία αυξήθηκαν κατά 45,36% το 2020 έναντι του 2019 (4.315.149 €/2019 – 6.272.504 €/2020), κατά 78,16% σε ποσότητα (2.137.273 kg/2019 – 3.807.676 kg/2020), ενώ όμως μείωση παρατηρείται στη μέση τιμή πώλησης οίνων κατά 18,41% (2,02 €/kg 2018 – 1,65 €/kg 2020).

Αντίστοιχη ήταν και η αύξηση των μεγεθών σε σύγκριση με την προηγούμενη 5ετία, αφού το 2020 σε σύγκριση με την 5ετία 2015 – 2019 παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 32,02% σε αξία και αύξηση επίσης κατά 31,40% σε ποσότητα. Η μέση τιμή μονάδος ανά kg μειώθηκε ελαφρώς κατά 1,07%.

Βαρόμετρο στην εξέλιξη των μεγεθών στην Γαλλία αποτελούν οι ετήσιες εξαγωγές του συνεταιρισμού ΕΟΣ Σάμου.

Κύπρος
AgroPublic | y4mZYRR5MxJWndBprYdsHcJfmjcxCzpe1QvlIsDzaKB46ZTQFRSia4GZLS zxoXgPqDi9WAKifvR tmZuKECYduxdO3JBt4Ajp6RIlmiuNXt80F2XbDxIlrtMueCLmSRSGfqligVA27V3LeCyYBtC8ol1i1B9i S3quFLC8qCsAgU01AbZjunEtCCCawVmWTmWX?width=452&height=61&cropmode=none

Η αγορά της Κύπρου συνεχίζει να αποτελεί έτσι όπως εξελίσσεται σημαντικότατο εξαγωγικό προορισμό για το ελληνικό κρασί, αφού και φέτος κατατάσσεται ψηλά (πέρυσι δεύτερη) στην τρίτη θέση σε επίπεδο ΕΕ, με μείωση όμως των εξαγωγικών μεγεθών σε σύγκριση με το 2019.

Ενδεικτική είναι η εξέλιξη των μεγεθών σε αξία των εξαγομένων οίνων στη χώρα αυτή, αφού η μεταβολή του 2020 έναντι του 2019 είναι -23,32%(6.009.435 €/2019 – 4.628.200 €/2020), ενώ η αντίστοιχη μεταβολή (σε αξία) του μέσου όρου 5ετίας ανέρχεται σε -10,88%. Αυξημένη είναι όμως η μέση τιμή πώλησης αποστολών οίνου (+34,84%) σε σχέση με το 2019 (2,67 €/kg/2019 – 3,61 €/kg/2020) η οποία είναι αυξημένη και σε σχέση με το μέσο όρο 5ετίας (+22,43%).

Οι μεταβολές σε ποσότητα εξαγόμενου οίνου σε kg ακολούθησαν σημαντικά καθοδική επίσης πορεία το 2020 έναντι του 2019 κατά -43,13% (2.247.543 kg/2019 – 1.278.138 kg/2020), ενώ σε σύγκριση με το μέσο όρο 5ετίας οι εξαγόμενες ποσότητες οίνου στην Κύπρο είναι μειωμένες κατά 28,27%. Προφανώς η εξέλιξη των μεγεθών εξηγείται από την αρνητική επίδραση της πανδημίας.

Συνολικά οι χώρες που ακολουθούν τις τρεις πρώτες εξαγωγικές αγορές ανάλογα με την αξία ενδοκοινοτικών παραδόσεων στην Ε.Ε. παρουσιάζουν την παρακάτω εικόνα:

Ηνωμένο Βασίλειο
AgroPublic | y4mxWU3WKm5rvDjX1Jf6XFbMKmg2ouy Sws7FKC2KYPOyrzuD2bltgPuITE1XhRFIvuymA2n7g53nDpQDlnqPmoGpHUm0YsZ0xRivb4E3z1IVsYFCvp PA9Rdk
Βέλγιο
AgroPublic | y4mu4N42xtpDd6 AOKl11wZvhTR0GYtmRN906QEBsdTQTm7hAKvuUu 2Hl27VfjVyJ2zwNFO0 XMnUYvufxyW3fTBxPxiEdDM95u9WJo7tA7IpSP8hVLqJbiF74jpKiTOwqaqXlzB3Vb35zlmpP72ith UdYn Db2bD9RN2n 4BdWzLVO2nfCEs mkw arVkZfu?width=461&height=61&cropmode=none
Κάτω χώρες
AgroPublic | y4mpdIeAwQuZ3g6pqn898rtFJTzInB2X3SCHpGID9xwOo scgNGP1Vfs6o1n4nVcs2YS2yrCCttpblHYGRyZGQa xs4XNyYpyaj 0vD RvGOdICASEbHLBvXFZzg9k06nrL4hqDBPwFkWRdkIFvR DeVwp3XUlRtS 6hyYQY d45cR67FqZQP6LVhBnhQ0ZZIH?width=443&height=60&cropmode=none
ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Οι δυο πρώτες χώρες (ΗΠΑ, Καναδάς), εξαγωγής ελληνικών οίνων σε αξία με εκτός Ε.Ε. προορισμό, δηλαδή με προορισμό τις Τρίτες Χώρες, αντιπροσωπεύουν το 2020 το 71,14% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών σε αξία προς Τρίτες Χώρες. Αναλυτικότερα:

Η.Π.Α.
AgroPublic | y4mmO1sXbOVQlFqAEMSrc JvShfBylzRdzHqRJh emhKwBnX4o8dufvH1OcINT8dj49s7sNDjn5iiuISYmaGs d6PpQJ1QDxUmx9nqyzQDfW4udOobDAJ E rGWpjEfpgXxqpmuDseTH3kVp1yjJNyH1

Η αγορά με την πιο δυναμική ανάπτυξη παγκόσμια, αλλά και τον πιο έντονο ανταγωνισμό, παρουσιάζει μείωση του ρυθμού εξαγωγών το 2020, για το ελληνικό κρασί, παραμένει όμως πρώτη επιλογή ως χώρα στόχος του ελληνικού τομέα οίνου, όσον αφορά τις Τρίτες Χώρες.

Η μείωση αιτιολογείται τόσο από την αρνητική επίπτωση της πανδημίας, όσο όμως και από την απουσία generic προγραμμάτων προβολής προώθησης οίνων στη χώρα αυτή το 2020. Ωστόσο οι δυο αυτές αιτίες δεν ισχύουν παραδόξως για τη δεύτερη εξαγωγική Τρίτη Χώρα που είναι ο Καναδάς.

Σημαντική μείωση κατά 36,53% παρουσιάζουν οι ελληνικές εξαγωγές οίνων σε αξία στις Η.Π.Α. το 2020 έναντι του 2019 (13.346.197 €/2019 – 8.470.727 €/2020).

Ανάλογη αλλά λίγο μικρότερη μείωση παρουσιάζεται και στις εξαγόμενες ποσότητες οίνων το 2020 έναντι του 2019 κατά 31,54% (2.395.648 kg/2019 – 1.640.105 kg/2020), ενώ μειώνεται η μέση τιμή πώλησης εξαγόμενων οίνων το 2020 έναντι του 2019 κατά 7,29% (5,57 €/kg/2019 – 5,16 €/kg/2020).

Τα ίδια μεγέθη το 2020 συγκρινόμενα με το μέσο όρο 5ετίας 2015–2019 παρουσιάζουν και αυτά αρνητική τάση, που οφείλεται προφανώς στις προαναφερθείσες αιτιάσεις.

Σε αξία καταγράφεται διαχρονική μέση μείωση 5ετίας κατά 28,78%, σε ποσότητα καταγράφεται επίσης μείωση κατά 28,75%, ενώ αύξηση της μέσης τιμής πώλησης καταγράφεται σε σύγκριση με το μέσο όρο 5ετίας που ανέρχεται σε 0,13% και απεικονίζει τη δυναμική ανόδου των τιμών της προηγούμενης 4ετίας.

Αναμφίβολα πρόκειται για την πιο δυναμική (μαζί με τον Καναδά) αγορά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το ελληνικό κρασί, αφού παρουσιάζει χαρακτηριστικά ώριμης αγοράς, παρά τα αρνητικά μεγέθη που κατέγραψαν οι επιδόσεις του 2020 σε σύγκριση με το 2019 και την προηγούμενη 5ετία.

Καναδάς
AgroPublic |

Ο Καναδάς αντίθετα με τις Η.Π.Α. συνεχίζει τις αυξητικές επιδόσεις σε αξία και ποσότητα στις εξαγωγές το 2020, πλησιάζοντας σε απόσταση αναπνοής τις ΗΠΑ και κινείται αντίθετα με το ρυθμό μείωσης των εξαγωγικών επιδόσεων το 2020.

Το 2020 παρουσιάζεται σημαντική αύξηση στην αξία εξαγωγών οίνου έναντι του 2019 κατά 20,98% (5.998.889 €/2019 – 7.257.235 €/2020), ενώ αύξηση καταγράφεται και στις εξαγόμενες ποσότητες κατά 20,78% (1.256.704 kg/2019 – 1.517.852 kg/2020). Ελαφρά αύξηση παρουσιάζει και η μέση τιμή πώλησης κατά 0,16% (4,77 €/kg/2019 – 4,78 €/kg/2020).

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και η διαχρονική τάση των μεγεθών που προκύπτει μέσω της σύγκρισής τους με το μέσο όρο της προηγούμενης 5ετίας.

Δηλαδή σε αξία η αύξηση σε σχέση με το μέσο όρο της προηγούμενης 5ετίας καταγράφεται στο +41,75%, σε ποσότητα η αύξηση ανέρχεται στο 32,99%, ενώ η μέση τιμή πώλησης έχει αυξηθεί κατά 7,01%.

Η έκπληξη του Καναδά πιθανόν να οφείλεται στην πολύ καλή τοποθέτηση που έχει το ελληνικό κρασί ειδικά στην περιοχή του Κεμπέκ.

Ακολουθεί η συνοπτική παρουσίαση ανάλογων μεγεθών στις σημαντικότερες για το ελληνικό κρασί από άποψη αξίας Τρίτες Χώρες:

ΕΛΒΕΤΙΑ
AgroPublic | y4meF3Sst5FTXJEoKV9yWwb2x6zwVGEqoormKMNEjQ MVK7caW nf4I5meW90 aKvKAYYZJ04GUpIuTWf2irASUV52aMsnW8Bx7DUZEd9BBD0 aLCL
AΥΣΤΡΑΛΙΑ
AgroPublic | y4mX lBiyYGdv2SnN16lDoRmHl3w OIq1z5lTg8ofAdQtedvLKlp qQJO4fxIJMWiYqK2rLwEEn1Sf4p4KYk 0VvEkerqAG8adz6lfcktEaUIJaFhfl8fkbfTP4pDGDCwpXNmZ9 dpoO0coyqUqIrkRNZSzq5i3GVuvl08jkt B lnpLJWkl3L aUjXWU7rXZ?width=441&height=59&cropmode=none
ΡΩΣΙΑ
AgroPublic | y4mX JC4jbdFkQMFIZaPsn6WlJoQTMzcPnPV7sotbucl71fDusYQ12rSP3PRfJYXyJb0CuRUzs0lHbUeRP5qUxAiBx SK83MCCBzx6KVUimKqggNWvMOjlnf5UKifsPgjAxpftfzxouVa8tZxLcmnFtOkjUDkpZ2Xbh58G rWjszLC2yBrFU tABwDhg0CfyE2?width=444&height=63&cropmode=none
KINA
AgroPublic | y4mHMS8av5pLFJy21UshSMhkxIkRSulS25 MnKTbuxlHxrTMhrfs6K6ROKdnmMo5KOdPyso7froNBrN3tpPo1 6ozjT7unGxVo4C3EqaLIsmyY5voqqBR2YWlbEG T QRP 6tKjeoBIAnQVsb pHk
ΙΑΠΩΝΙΑ
AgroPublic | y4m20Ya562Nk 9hYqoexcURLDxp2FVeYasHKtyyqzEPqjP7RDKIoLOvtZ0b5BBQOL4J0k4M sOMwSu5 qonkknk 4 o8PrplBu8yEbFRSShEnfWliRraJiRHwUF9JAxBjTEBPmKlGi65ZDbzzmjGE755d8WsIF94AHQsIWb0SXqbRSfXaxvYk8REO DKao21CIR?width=436&height=61&cropmode=none

Να σημειωθεί ότι οι ελληνικές εξαγωγές οίνων σε ποσότητα αντιστοιχούν σε ποσοστό στο 11,42% της ελληνικής οινοπαραγωγής του 2020/2021 (26.081 tn έναντι 228.322 tn).

Χωρίς σχόλια
Σχόλια σε: Πώς κινήθηκαν οι εξαγωγές οίνου ανά χώρα

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.