AgroPublic | Δίπλα στον αγρότη, καθημερινά αγροτικά νέα, γεωπονικές δημοσιεύσεις | eikona1

Στο πλαίσιο της Agrotica 2024, κατά την οποία η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘ.Ε.Α.Σ.) είχε δυναμική παρουσία με πλούσια ατζέντα δράσεων, ο Γενικός Διευθυντής, κ. Μόσχος Κορασίδης μίλησε για την ανθρακοδεσμευτική γεωργία και τα οφέλη αυτής για την προστασία του περιβάλλοντος στην εκδήλωση με θέμα «Οι ευκαιρίες του γεωργικού τομέα από την οικονομία του άνθρακα», που διοργάνωσαν από κοινού οι ENVIROMETRICS, AGROAPPS & FOODSCALE HUB.

Σήμερα, Δευτέρα (05/02) ο κ. Κορασίδης μίλησε συνοπτικά επί του ίδιου θέματος και στο ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, αναφερόμενος παράλληλα και στις σημαντικές ενέργειες της ΕΘ.Ε.Α.Σ. «Η ανθρακοδεσμευτική γεωργία δεν είναι κάτι καινούργιο, η γεωργία από μόνη της δεσμεύει διοξείδιο του άνθρακα με τη φωτοσύνθεση για την παραγωγή προϊόντων. Εκείνο όμως, που μας ωθεί να προσθέσουμε τον όρο ”ανθρακοδεσμευτική” είναι οι εμφανείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, οι οποίες απειλούν τη βιωσιμότητά μας στο μέλλον» δήλωσε στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Μόσχος Κορασίδης. «Κρίσιμο στοιχείο σε αυτήν την απειλή είναι τα αέρια του θερμοκηπίου και δη, το διοξείδιο του άνθρακα. Όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως και η γεωργία κατά την άσκησή τους καταναλώνουν καύσιμα, νερό, φυτοφάρμακα κτλ., επιβαρύνοντας συνολικά την εκπομπή των αερίων στο περιβάλλον» πρόσθεσε.

Όπως σημείωσε στη συνέχεια ο κ. Κορασίδης στη γεωργία υπάρχει ένα άλλο χαρακτηριστικό, το οποίο όμως συμβάλλει θετικά, καθώς δεσμεύει το διοξείδιο του άνθρακα, αντισταθμίζοντας έτσι τις εκπομπές αερίων, είτε μέσω των δασών, είτε μέσω συγκεκριμένων δραστηριοτήτων (βοσκοτόπια, εδάφη), καθώς αποθηκεύεται οργανική ουσία. Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί πως η γεωργία ασκείται στην επιφάνεια του πλανήτη, καθώς το 40% καλύπτεται από τη γεωργική δραστηριότητα, όπου μπορεί να γίνει αξιόλογη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα με τη μορφή οργανικής ουσίας. Ταυτόχρονα, μέσω της χρήσης εμβόλιμων ενδιάμεσων καλλιεργειών, καταφέρνουμε να αυξήσουμε τη δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα και παράγουμε οργανική ουσία για την κτηνοτροφία. Η ανθρακοδεσμευτική γεωργία, είτε αφορά τις καλλιεργούμενες εκτάσεις, είτε τα βοσκοτόπια μπορεί να αυξήσει τη συγκράτηση νερού μέχρι 20% στα εδάφη, γεγονός που είναι πολύ σημαντικό για περιπτώσεις περιοχών με ξηρασία.

Μεγάλο όμως ενδιαφέρον, για τους αγρότες και τα προϊόντα που παράγουν, έχει το «αποτύπωμα» διοξειδίου του άνθρακα (CO2), το οποίο ενδιαφέρει πλέον τους καταναλωτές και οι οποίοι ζητούν όσο το δυνατόν μικρότερο «αποτύπωμα». Επομένως, αυτό αποτελεί ένα νέο πεδίο ανταγωνισμού ή αλλιώς προτίμηση των καταναλωτών σε τρόφιμα και αγροτικά προϊόντα. Αυτό επιβάλλει επιπλέον πιστοποιήσεις και αξιόπιστες μετρήσεις για να υπάρχει διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στο όλο εγχείρημα. Εδώ, οι Συνεταιρισμοί μπορούν να βοηθήσουν περισσότερο με την τεχνολογία, που παρέχουν οι εξειδικευμένοι-σύμβουλοι για οικονομική χρήση από τα μέλη τους.

Μόσχος Κορασίδης

«Έτσι από το 2025, δημιουργείται ένα νέο πλαίσιο, όπου οι γεωργοί έχουν ένα επιπλέον πόρο, πέρα από τις ΑΠΕ, την ενεργή συμμετοχή τους στη δέσμευση μεγαλύτερων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα, τις οποίες μπορούν να τις πωλούν. Αυτό όμως, απαιτεί μέτρηση, να πιστοποιείται δηλαδή ότι πραγματικά συμβαίνει, αλλά και οργάνωση. Η καλύτερη μέθοδος για να μπορούν οι γεωργοί  να διαχειρίζονται αυτό το εισόδημα στο μέλλον, μπορεί να επιτευχθεί μέσω των Συνεταιρισμών, όπου θα δίνονται οι κατάλληλες συμβουλές και τα μέτρα, ώστε οι πιστοποιήσεις να μην στοιχίζουν τόσο πολύ κτλ. Δεν έχει νόημα για μικροκαλλιεργητές να πωλούν πολύ μικρά δικαιώματα άνθρακα. Έχει νόημα αυτό να γίνεται οργανωμένα και ομαδικά μέσω των συνεταιρισμών».

Τέλος, ο Γενικός Διευθυντής της ΕΘ.Ε.Α.Σ. τόνισε πως κάθε χρόνο το 20% των αγροτών βιώνουν επιπλέον 30% καταστροφές στις καλλιέργειές τους λόγω της κλιματικής αλλαγής. «Εμείς ως ΕΘ.Ε.Α.Σ., πιστεύουμε ότι το θέμα της ανθρακοδεύσμευσης πρέπει να γίνει οργανωμένα, ανοίγοντας τον δρόμο για τους αγρότες και τους Συνεταιρισμούς, να έχουμε μια διπλή δράση φιλοπεριβαλλοντική και θετική συνεισφορά στο κλίμα και αύξηση στο εισόδημά τους, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση του κοινωνικού ιστού» κατέληξε.

Άρθρο από etheas.gr