AgroPublic | Δίπλα στον αγρότη, καθημερινά αγροτικά νέα, γεωπονικές δημοσιεύσεις | milia 1

Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αχαΐας με χρήσιμες συμβουλές προς τους παραγωγούς για τις περιοχές Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου και Ιθάκης.

Καρπόκαψα (Ορεινές περιοχές)

Ξεκίνησε στις ορεινές περιοχές της Αχαΐας η 1η πτήση του εντόμου την 20η Μαΐου και οι συλλήψεις στις παγίδες είναι προς το παρόν αραιές.

Το καρπίδιο καθίσταται ευαίσθητο στην προσβολή της καρποκάψας όταν φθάνει σε διάμετρο τα 2 εκατοστά και αρχίζει να χάνει το χνούδι του. Τα ωά εναποτίθενται από το ενήλικο στα φύλλα και κοντά στους νέους καρπούς και οι εκκολαφθείσες προνύμφες εισέρχονται στους καρπούς από τον κάλυκα. Η νεαρή προνύμφη πριν μπει στον καρπό είναι το πιο ευαίσθητο στάδιο του εντόμου.

Η έναρξη των εκκολάψεων αναμένεται στις 5-6 Ιουνίου. Το 25%, 50% και 90% των εκκολάψεων αναμένονται στις 15, 20 & 25 Ιουνίου, αντίστοιχα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το παράθυρο εφαρμογών εντομοκτόνων ενάντια στα αυγά και στις προνύμφες της καρποκάψας, η εμφάνιση των οποίων θα είναι κλιμακωτή και σύμφωνα με τις εκκολάψεις, συνιστάται να κυμανθεί από την 25η Μαΐου έως και περίπου την 25η Ιουνίου.

Ενδεικτικά, ψεκασμοί καλύψεως ως ακολούθως:

  • Εφαρμογή εντομοκτόνων με ωοκτόνο δράση στις 25 Μαΐου, ή
  • Εφαρμογή εντομοκτόνων με προνυμφοκτόνο δράση ή εντομοκτόνων που περιέχουν ενεργούς μικροοργανισμούς του ιού του τύπου των κοκκιώσεων στις 4 Ιουνίου. Εάν απαιτείται, επανάληψη στις 25 Ιουνίου.
  • Επειδή η πλειονότητα των αυγών αποτίθεται στα ψηλά κλαδιά, να ληφθεί μέριμνα ώστε να καλυφθούν με επιμελημένη εφαρμογή του ψεκασμού και οι κορυφές των δένδρων.

Ο χρόνος και το πλήθος των εφαρμογών εξαρτάται από την ένταση της τρέχουσας προσβολής, το ιστορικό προσβολών του δενδρώνα καθώς και από τον τρόπο δράσης (ωοκτόνο/προνυμφοκτόνο) και την υπολειμματική διάρκεια του επιλεχθέντος εντομοκτόνου. Σε ενδεχόμενη επανάληψη του ψεκασμού να προτιμηθεί εντομοκτόνο από διαφορετική ομάδα ανθεκτικότητας. Προκειμένου να προστατευθούν τα ωφέλιμα, συνιστάται τα πυρεθρινοειδή να χρησιμοποιηθούν μόνο 1 φορά.

Η προσθήκη θερινού λαδιού στο διάλυμα του εντομοκτόνου βελτιώνει την κάλυψη, καταστέλλει την εκκόλαψη των αυγών και βοηθάει επίσης στην αντιμετώπιση των ακάρεων. Η χρήση του λαδιού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ετικέτα για να αποφευχθούν προβλήματα συμβατικότητας με άλλα φυτοπροστατευτικά και φυτοτοξικότητας σε υψηλές θερμοκρασίες.

Όπου παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα από εξάρσεις δευτερογενών εχθρών όπως φυλλορύκτες, αφίδες η κοκκοειδή καθώς και για τον τετράνυχο να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση.

Φουζικλάδι

Συνθήκες Μόλυνσης

Το παθογόνο διαχειμάζει κυρίως στα προσβεβλημένα φύλλα στο έδαφος και εκεί κατά τη διάρκεια της άνοιξης σχηματίζει τα μολύσματά του (σπόρια).

Συνήθως, η ωρίμανση λίγων μολυσμάτων αρχίζει από την έκπτυξη των οφθαλμών (πράσινη κορυφή), κορυφώνεται στην ρόδινη ή λευκή κορυφή και τελειώνει μέχρι το τέλος της άνθισης. Η διασπορά αυτών των μολυσμάτων στα νεοσχηματιζόμενα πράσινα τμήματα του δένδρου προκαλεί τις πρωτογενείς μολύνσεις.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να γίνουν μολύνσεις είναι ο υγρός καιρός και η διαβροχή της βλάστησης για 10 τουλάχιστον ώρες. Εάν οι ανωτέρω συνθήκες είναι κατάλληλες, σε διάστημα 10-17 ημερών δημιουργούνται δευτερογενή μολύσματα (εξάνθιση) στις κηλίδες, τα οποία προκαλούν τις δευτερογείς μολύνσεις.

Συστάσεις

Οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για προσβολές. Στόχος η προστασία των ευπαθών ιστών των δένδρων (νεαρή βλάστηση, άνθη, νεαροί καρποί) από τις πρωτογενείς μολύνσεις. Να συνεχιστούν οι επεμβάσεις και ιδιαίτερα στους δέντρωνες που διαπιστώνονται κηλίδες φουζικλαδίου.

Ωΐδιο Μηλιάς

Συνθήκες Μόλυνσης

Προσβάλλει φύλλα, οφθαλμούς, τρυφερούς βλαστούς, άνθη και καρπούς και σχηματίζει χαρακτηριστικό μυκηλιακό επίστρωμα. Το παθογόνο διαχειμάζει ως μυκήλιο μέσα σε προσβεβλημένους οφθαλμούς και την άνοιξη προκαλεί τις πρωτογενείς μολύνσεις στην νεοεκπτυσσόμενη βλάστηση.

Τις επόμενες εβδομάδες, καθώς η βλαστητική περίοδος εξελίσσεται, οι πρωτογενείς μολύνσεις παράγουν δευτερογενή μολύσματα (κονίδια) τα οποία μεταφέρονται με το αέρα και προκαλούν τις δευτερογενείς μολύνσεις στα νεαρά φύλλα, στα άνθη και στους καρπούς.

Τα κονίδια εκβλαστάνουν σε σχετική υγρασία μεγαλύτερη από 70% (σύνηθες στο μικροκλίμα της κάτω επιφάνειας του φύλλου) σε θερμοκρασίες μεταξύ 10 και 25°C. Σε αντίθεση με το φουζικλάδιο, η διύγρανση του φύλλου είναι αποτρεπτικός παράγοντας της μόλυνσης.

Συστάσεις

Όπου απαιτείται, προτείνεται η συνδυασμένη καταπολέμηση με το Φουζικλάδι.

Βακτηριακό Κάψιμο

Οι προσβολές από το βακτήριο γίνονται κυρίως την περίοδο της ανθοφορίας, εφόσον επικρατήσουν βροχοπτώσεις ή υψηλές υγρασίες και μέτριες θερμοκρασίες (12-21oC).

Η πίεση της προσβολής εξαρτάται από τρεις βασικούς παράγοντες:
1) Το δέντρο – ποικιλία, ηλικία, σφρίγος, αριθμό παρόντων ανθέων.
2) Τη σχετική παρουσία του βακτηρίου στην περιοχή – εντός των τελευταίων ετών, το προηγούμενο έτος, ή την τρέχουσα περίοδο.
3) Την δυνατότητα για την ανάπτυξη των βακτηρίων στα άνθη κατά τη διάρκεια των τελευταίων προηγούμενων ημερών.

Η πίεση της προσβολής διαφοροποιείται από περιοχή σε περιοχή. Η ασθένεια εμφανίζεται κυρίως μετά από περιόδους «υψηλού» ή «ακραίου» κινδύνου μόλυνσης.

Συστάσεις
  • Εβδομαδιαία επιθεώρηση στον οπωρώνα, αφαίρεση και καταστροφή των προσβεβλημένων κλαδίσκων, κλάδων και βραχιόνων μαζί με υγιές τμήμα μήκους 20-25 εκατ.
  • Τα εργαλεία κλαδέματος να απολυμαίνονται κατά τη διάρκεια εργασίας.
  • Σε περίπτωση χαλαζόπτωσης αμέσως ψεκασμός με χαλκούχα. Καταπολέμηση εντόμων και εχθρών των μηλοειδών. Αποφυγή μεγάλης άσκοπης χρήσης αζωτούχων λιπασμάτων.
Κόκκινος τετράνυχος

Ξεκίνησε και στις ορεινές η εκκόλαψη των χειμωνιάτικων αυγών.

Στα δενδροκομεία αχλαδιάς και μηλιάς συνιστάται να γίνει επέμβαση με ακαρεοκτόνα σκευάσματα ωοκτόνου-προνυμφοκτόνου δράσης όταν καταμετρηθούν περισσότερα από 10 αυγά σε κάθε ανθοφόρο οφθαλμό ή 1000 αυγά σε βλαστό καρποφόρου ξύλου ενός μέτρου.

Αφίδες Μηλιάς

Οι πρώτες αφίδες εγκαθίστανται με την εκκόλαψη των χειμερινών αυγών στη νέα βλάστηση.

Όρια επέμβασης – δειγματοληψία: Έλεγχος 10 βλαστικών οργάνων σε κάθε ένα από 10 τυχαία δένδρα. Εάν βρεθούν πάνω από 15 άτομα πράσινης αφίδας ή πάνω από 2 άτομα ρόδινης αφίδας επέμβαση με εγκεκριμένο αφιδοκτόνο σκεύασμα..

Ψύλλα Αχλαδιάς

Ξεκίνησε και στις ορεινές η εκκόλαψη των χειμερινών αυγών του εντόμου.

Συστάσεις

Όρια επέμβασης (περίοδος μέχρι άνθηση):

  • Έλεγχος 25 ανθοδεσμών (1 ανά δέντρο, από το κάτω μισό των δέντρων) στο στάδιο της κλειστής πράσινης ταξιανθίας με εκπτυγμένα φύλλα.
  • Αν διαπιστωθεί παρουσία προνυμφών ή αυγών ψύλλας στο 5% των ανθοδεσμών, συνιστάται επέμβαση με λάδι ή καολίνη στο στάδιο «μπαλονιού».
  • Αν διαπιστωθεί παρουσία προνυμφών ή αυγών ψύλλας σε πάνω από το 5% των ανθοδεσμών, συνιστάται επέμβαση με πυρεθρίνη + λάδι, πριν την άνθηση για προστασία μελισσών.

Πηγή: etheas.gr

Εικόνα: pixbay.com