AgroPublic | Δίπλα στον αγρότη, καθημερινά αγροτικά νέα, γεωπονικές δημοσιεύσεις | LEFTA DANEIA

Με φιλόδοξους στόχους χρηματοδότησης της αγροτικής οικονομίας ξεκινάει το 2024 για την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία προσβλέπει σε εκταμιεύσεις άνω των 400 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον προϋπολογισμό του ’23.

Την ίδια στιγμή, με ένα ενήμερο χαρτοφυλάκιο άνω του 1 δισ. ευρώ σε υπόλοιπα δανείων ιδιωτών αγροτών (περίπου 50.000 φυσικά πρόσωπα -εξαιρουμένης της μεταποίησης), ο προγραμματισμός του έτους περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική στήριξη συνεργατικών σχημάτων του πρωτογενούς τομέα και ευρύτερα του αγροδιατροφικού κλάδου, με έμφαση στις επενδύσεις που συμβάλλουν στη λειτουργική βελτιστοποίηση, την εξωστρέφεια και τη μεγέθυνση. Μέσα από τα Κέντρα Επιχειρηματικότητας Αγροτικού Τομέα παρέχονται πιστοδοτήσεις και σύγχρονα τραπεζικά προϊόντα-υπηρεσίες, στο σύνολο σχεδόν των συνεργατικών νομικών οντοτήτων, με την πελατεία να αριθμεί σήμερα πάνω από 900 ονόματα.

Εξάλλου, η Τράπεζα υποστηρίζει σχεδόν το σύνολο των υποβληθέντων αιτημάτων χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων των συνεργατικών σχημάτων συνολικού προϋπολογισμού άνω των 150 εκατ. ευρώ, που κατατέθηκαν τη διετία 2022-2023 προς έγκριση για την υπαγωγή τους στις δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και άπτονται του βασικού έργου του Οικονομικού Μετασχηματισμού του Αγροτικού Τομέα.

Σύμφωνα με όσα επισήμαναν χθες κατά τη διάρκεια συνάντησης με δημοσιογράφους τα επιτελικά στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς -μεταξύ των οποίων οι κ. Αλκιβιάδης Αλεξάνδρου, γενικός διευθυντής αγροτικής τραπεζικής, Ι. Χανιωτάκης, διευθυντής ανάπτυξης εργασιών, και Γ. Αβατάγγελος, διευθυντής επιχειρηματικών κέντρων αγροτικού τομέα-, στόχος της Τράπεζας είναι να παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο χρηματοδοτικής στήριξης, στοχεύοντας απόλυτα στην κάλυψη των αναγκών των αγροτών και των αγροτικών επιχειρήσεων, των αγροτικών συνεταιρισμών, των ομάδων παραγωγών, βοηθώντας τους να δημιουργήσουν βιώσιμες και κερδοφόρες επιχειρήσεις.

το πλαίσιο αυτό, άλλωστε, την τετραετία 2020-2023 η Τράπεζα χρηματοδότησε περισσότερα από 2.000 σχέδια βελτίωσης, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότητας των αγροτών, συμβάλλοντας στην υλοποίηση επενδύσεων που αυξάνουν την προστιθέμενη αξία του τελικού παραγόμενου προϊόντος (400 εκατ. ευρώ τα δάνεια που εκταμιεύθηκαν το 2023). Παράλληλα, η Τράπεζα έλαβε συγκεκριμένα μέτρα στήριξης των πληγέντων από τις πρόσφατες καταστροφές σε Έβρο, Θεσσαλία και Στερεά, παρέχοντας μεταξύ άλλων μειωμένο προνομιακό επιτόκιο και μηδενικά έξοδα δανείου, τόσο σε αγρότες που θέλουν να καλύψουν ανάγκες σε ρευστότητα όσο και σε νέους αγρότες, προκειμένου να μην εγκαταλείψουν τα σχέδιά τους για χρηματοδοτήσεις που συνδέονται με την υλοποίηση επενδύσεων επιχορηγούμενων Σχεδίων Βελτίωσης εντός του 2024.

Remaining Time-0:00

Fullscreen

Mute

Για το τρέχον έτος, η Τράπεζα σχεδιάζει νέες λειτουργικότητες σε υφιστάμενα προϊόντα, νέες καινοτόμες υπηρεσίες και παρεμβάσεις σε ιδιαίτερα νευραλγικές θεματικές περιοχές. Ειδικότερα:

  • Εν όψει του νέου Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, το οποίο αποτελεί τον οδικό χάρτη και το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο που συμβάλλει στην ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας, θα υλοποιηθούν επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής και τη βελτίωση της παραγωγικότητας. Μέσω των επενδυτικών δανείων και των δανείων έναντι επιχορήγησης, η Τράπεζα Πειραιώς θα χρηματοδοτήσει όλα τα υγιή επενδυτικά σχέδια, που οδηγούν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στη μείωση του κόστους παραγωγής, στην αναβάθμιση και ανάδειξη της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων.
  • Στο πλαίσιο συνεργασίας της με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, συμφώνησε τη συμμετοχή της στο νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης προϊόντων για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων και των αγροτών, με στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης και καινοτόμου οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, θα διατεθούν τόσο επενδυτικά δάνεια και δάνεια κεφαλαίου κίνησης όσο και πιο στοχευμένα προϊόντα για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην «πράσινη», την περιβαλλοντική και την ψηφιακή μετάβαση, συμπεριλαμβανομένων των καινοτόμων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων που υιοθετούν τις αρχές της αειφορίας. Ειδική μέριμνα θα δοθεί στη στήριξη μικρότερων και νεοσύστατων επιχειρήσεων, με εξειδικευμένο προϊόν.

Συμβολαιακή Τραπεζική

Μέχρι σήμερα περισσότεροι από 40.000 παραγωγοί σε όλη τη χώρα και περισσότερες από 420 επιχειρήσεις/αγροτικοί συνεταιρισμοί επωφελήθηκαν από το Πρόγραμμα της Συμβολαιακής Τραπεζικής, με συνολικές χρηματοδοτήσεις που ξεπερνούν τo 1 δισ.ευρώ. Μάλιστα, το σύνολο των εξαγωγών των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στη Συμβολαιακή ξεπερνά το 1,5 δισ. ευρώ, ενώ περισσότερα από 50 συμβατικά και βιολογικά αγροτικά προϊόντα που υποστηρίζονται από το Πρόγραμμα ταξιδεύουν σε 75 χώρες. Για το 2024 η Τράπεζα Πειραιώς έχει σχεδιάσει και υλοποιεί δυναμική παρέμβαση με στοχευμένες δράσεις, επιχειρώντας να εντάξει νέες εταιρείες και να διευρύνει την πελατειακή της βάση.

Κάλυψη αναγκών ρευστότητας

Πέραν της συμμετοχής της στο εξειδικευμένο χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΑΤ «Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας», για χρηματοδοτήσεις με ελκυστικούς όρους, η Τράπεζα Πειραιώς συνέχισε να αξιοποιεί το «Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης», σε συνεργασία με το EIF, για την υλοποίηση επενδύσεων στην αγροτική παραγωγή.

Παράλληλα, συνεχίζει να προσφέρει εξειδικευμένα χρηματοδοτικά προϊόντα για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με στόχο το μειωμένο κόστος παραγωγής των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, αλλά και την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος. Επίσης, σχεδιάζει την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου συνεργατών με τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου του γεωργοκτηνοτροφικού εξοπλισμού.

Να σημειωθεί τέλος ότι όλο το ’23 διατήρησε σταθερό το βασικό επιτόκιο χρηματοδότησης του αγροτικού τομέα (ΒΕΑ), παρά το ανοδικό περιβάλλον επιτοκίων, και προσέφερε εξειδικευμένα προγράμματα, όπως το νέο προϊόν «Αγροκίνηση», που αφορά χρηματοδότηση για ενίσχυση ρευστότητας και κάλυψη αναγκών μονιμότερου χαρακτήρα.