AgroPublic | Δίπλα στον αγρότη, καθημερινά αγροτικά νέα, γεωπονικές δημοσιεύσεις | Ilios symbouleftiki e1655968915728

Ο πιστοποιημένος Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών ΗΛΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε. ενημερώνει, ότι το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει η υλοποίηση του Υπο-Μέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ).

Το υπο-Μέτρο 2.1 εφαρμόζεται σε όλη την Ελληνική επικράτεια προσφέροντας στήριξη σε Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβούλων, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γεωργούς. Η εφαρμογή του στοχεύει στην ενθάρρυνση της χρήσης των συμβουλών από τους γεωργούς και στην αναγνώριση του οφέλους των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η υλοποίηση του δίνει τη δυνατότητα στους γεωργούς να έχουν συμβουλευτική υποστήριξη από εξειδικευμένους Γεωργικούς Συμβούλους, με επιτόπιες επισκέψεις και προσφορά επιστημονικής γνώσης για σημαντικά θέματα που αφορούν την εκμετάλλευσή τους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Η συμμετοχή των παραγωγών στο συγκεκριμένο μέτρο και η πρόσβαση τους στις συμβουλές είναι προαιρετική και αποτελεί ελεύθερη επιλογή τους.

Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, συμβάλουν στη βελτίωση της αειφόρου διαχείρισης και της συνολικής απόδοσης της εκμετάλλευσης των γεωργών και στη λήψη σωστών αποφάσεων από αυτούς, για τη συνολική τεχνικοοικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση της εκμετάλλευσής τους. Επιπλέον, οι συμβουλές συμβάλουν άμεσα στον εγκάρσιο στόχο της καινοτομίας, στην αειφορία του αγρο-διατροφικού συστήματος και στους οριζόντιους στόχους του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής.

AgroPublic | Δίπλα στον αγρότη, καθημερινά αγροτικά νέα, γεωπονικές δημοσιεύσεις | Ilios symbouleftiki e1655968915728

Η εταιρεία ΗΛΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε. έχει στο δυναμικό της πλήθος εξειδικευμένων Γεωργικών Συμβούλων πιστοποιημένων από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και έχει την δυνατότητα να παρέχει συμβουλές προς τους δυνητικά ωφελούμενους γεωργούς με εκμεταλλεύσεις, φυτικής, ζωικής ή μικτής κατεύθυνσης, στο σύνολο των πακέτων συμβουλών του υπο-Μέτρου 2.1, τα οποία επιγραμματικά αναφέρονται παρακάτω:

1ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – «Κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης ή/και πρότυπα για ορθές γεωργικές & περιβαλλοντικές συνθήκες και γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το περιβάλλον».
Συμβουλές που αφορούν στις απαιτήσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης
Συμβουλές που αφορούν στις επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές “πρασίνισμα”
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (AGRO)

2ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – « Ποιότητα και αποδοτικότητα υδατικών πόρων»
Συμβουλές που αφορούν στην ορθολογική χρήση του νερού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης σχεδίου διαχείρισης νερού για τις ανάγκες γεωργικής εκμετάλλευσης
Συμβουλές που αφορούν στην προστασία και στην ορθή διαχείριση των υδάτων, συμπεριλαμβανομένης και της ορθολογικής χρήσης λιπασμάτων
Συμβουλές που αφορούν στην ορθολογική διαχείριση των ζωικών αποβλήτων (κοπριάς) με στόχο τη μείωση της ρύπανσης των υδάτων

3ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – «Γενικές αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας»
Συμβουλές που αφορούν στις απαιτήσεις της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας

4ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – «Κλιματική Αλλαγή»
Συμβουλές που αφορούν σε δράσεις για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή την προσαρμογή της γεωργίας σε αυτή
Συμβουλές που αφορούν στη χρήση των υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων & λοιπών πρώτων υλών, εκτός τροφίμων, για τους σκοπούς της βιοοικονομίας
Συμβουλές που αφορούν στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας από τις γεωργικές δραστηριότητες

5ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – «Ορθή εφαρμογή μέτρων 10, 11»
Συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και την ορθή εφαρμογή των δεσμεύσεων που προκύπτουν από τον καν. (ΕΕ) 834/2007, σχετικά με την βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων και τις βέλτιστες πρακτικές και τα οφέλη της βιολογικής παραγωγής
Συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και ορθή εφαρμογή τόσο των δεσμεύσεων των δράσεων του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα», όσο και των ελάχιστων απαιτήσεων που θεσπίζονται από την εθνική νομοθεσία και εφαρμόζονται στις δράσεις αυτές

6ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – «Βελτίωση βιωσιμότητας & ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων – αύξηση προστιθέμενης αξίας γεωργικού προϊόντος»
Τεχνική υποστήριξη για υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτομίας στη γεωργική εκμετάλλευση και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής και χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
Συμβουλές σχετικά με την επίτευξη της τομεακής ολοκλήρωσης και καθετοποίησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Τεχνικο-οικονομικές συμβουλές σχετικά με τη μείωση του κόστους παραγωγής και αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος, με στόχο τη βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης
Συμβουλές σχετικά με τον προσανατολισμό, των μικρών ιδιαίτερα γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στην αγορά
Εξειδικευμένες συμβουλές σε γεωργούς που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά δραστηριότητα

Η εταιρεία Ήλιος Συμβουλευτική πραγματοποίησε ενημερωτική ημερίδα για το υπο-μέτρο 2.1 στο Πνευματικό Κέντρο Κροκεών την Πέμπτη 16/06 και ώρα 11.00 π.μ..

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Λεωνίδου 70, Σπάρτη, Τ.Κ. 23100
Τηλ. 2731027508
Web: www.heliosplan.gr
e-mail: info@heliosplan.gr

AgroPublic | Δίπλα στον αγρότη, καθημερινά αγροτικά νέα, γεωπονικές δημοσιεύσεις | JAj0F5 wpDJF593k8YSeaePCqIToqmZYL6kl7rIwBaz3kf NG5qzEveojdDam2yaHT9gmOQFtLJI60Z mXEv1OJY7FHjQ430GQ0PHcx5YZ 7eiCKcDIJmTMFwsakdZvPfKDPKNaFGjBfA38kw