AgroPublic | Δίπλα στον αγρότη, καθημερινά αγροτικά νέα, γεωπονικές δημοσιεύσεις |

Η παράταση ενός χρόνου, έως το Δεκέμβριο του 2022, για την δυνατότητα δανειοδότησης έως 25.000 ευρώ για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, δίχως την προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, προβλέπεται από νομοθετική διάταξη (Άρθρο 88, Κεφ. Ζ) που περιλαμβάνεται στο νέο πολυνομοσχέδιο με τίτλο «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις», το οποίο κατατέθηκε από το υπουργείο Υγείας στην Βουλή.

Η διάταξη του εν λόγω πολυνομοσχεδίου έχει ως εξής:

Άρθρο 88

Παράταση προθεσμίας για διευκόλυνση πρόσβασης σε χρηματοδότηση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών – Τροποποίηση του άρθρου εικοστού τρίτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 Η προθεσμία του άρθρου εικοστού τρίτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A΄ 84), περί διευκόλυνσης πρόσβασης σε χρηματοδότηση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (A΄ 104), παρατείνεται και το άρθρο εικοστό τρίτο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο εικοστό τρίτο

Διευκόλυνση πρόσβασης σε χρηματοδότηση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών Κατ’ εξαίρεση του πρώτου εδαφίου του άρθρου 27 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73), επιτρέπεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022 η σύναψη και ανανέωση συμβάσεων δανείων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων από τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα με αντισυμβαλλόμενους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες για ποσό μέχρι είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ, καθώς και η εκταμίευση των σχετικών πιστώσεων, χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας από τον χρηματοδοτούμενο.».