AgroPublic | Δίπλα στον αγρότη, καθημερινά αγροτικά νέα, γεωπονικές δημοσιεύσεις | βαμβακι1

Η Διεπαγγελματική Οργάνωση Βάμβακος (Δ.Ο.Β.), που συστάθηκε το 2016 ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στην οποία συμμετέχουν 39.353 βαμβακοπαραγωγοί και 71 εκκοκκιστήρια, εγκρίνεται με τους σκοπούς και τις δραστηριότητές της, καθώς και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μελών της, όπως αυτά περιγράφονται στο καταστατικό της, όπως ισχύει και στο Πρακτικό Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στις 24-1-2024, που απεστάλη στη Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας και ΠΦΠ.

Η Δ.Ο.Β. έχει ως σκοπό τη διαφύλαξη, μελέτη και προαγωγή των κοινών διεπαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών της, την προώθηση και βελτίωση της βαμβακοκαλλιέργειας, για ποσοτική και ποιοτική παραγωγή στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις χρησιμοποιούμενες σύγχρονες μεθόδους, την εμβάθυνση της γνώσης για την οργάνωση της παραγωγής, της εμπορίας και πιστοποίησης της ποιότητάς του βάμβακος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας και την προστασία του περιβάλλοντος, χωρίς η ίδια να ασκεί οποιαδήποτε κερδοσκοπική δραστηριότητα.

Οι μη κερδοσκοπικές δραστηριότητες που ασκεί, είναι:
 • Ο συντονισμός του τρόπου διάθεσης του βάμβακος στην αγορά με βάση τις πραγματικές ανάγκες της, αποσκοπώντας στη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος και στην προστασία των καταναλωτών.
 • Η κατάρτιση συμβάσεων, σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες.
 • Η ανάπτυξη εμπορικών στρατηγικών για την προώθηση του βάμβακος μέσω συστημάτων πιστοποίησης της ποιότητας.
 • Η επικαιροποίηση των μεθόδων και των μέσων για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Ταξινόμησης Βάμβακος.
 • Εκπόνηση ερευνών και μελετών της αγοράς.
 • Η ταξινόμηση των παραγόμενων προϊόντων.
 • Η διαρκής ενημέρωση των μελών της γύρω από τις εξελίξεις του προϊόντος βάμβακος σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο.
 • Η εφαρμογή μεθόδων, στη χρήση μέσων, στην εκπόνηση, διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος του βάμβακος.
 • Η προώθηση μεθόδων παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον.
 • Η εφαρμογή των μέτρων, που προβλέπει το ενωσιακό κανονιστικό πλαίσιο.
 • Η συμμετοχή σε προγράμματα συμβατά με την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία.

Η απόφαση ισχύει για την καλλιεργητική περίοδο 2024.

Πηγή: etheas.gr

Eικόνα: pixabay.com