Κατηγορία: Φυτοπροστασία

Φυτοπροστασία: Σύμπραξη Ελλήνων ερευνητών για βιώσιμες λύσεις φυτοπροστασίας σε παραγωγούς

Νέους, πιο φιλικούς στο περιβάλλον και στον άνθρωπο τρόπους καλλιέργειας αναζητούν ερευνητές από πανεπιστημιακά και ερευνητικά κέντρα της χώρας μας, που θέτουν ως στόχο, μέσα από συγκεκριμένα έργα, να σπάσουν τον…

Πυρίτιο – το ξεχασμένο θρεπτικό συστατικό!

Το πυρίτιο είναι ένα φυσικό στοιχείο που αποτελεί σχεδόν το 90% του φλοιού της γης και βρίσκεται συνήθως με τη μορφή άμμου (πυρίτιο). Το πυρίτιο είναι το δεύτερο πιο άφθονο…

Aνάλυση εδάφους & φυλλοδιαγνωστική εξέταση και πρόταση λίπανσης

Γιατί γίνεται η ανάλυση εδάφους; Η ανάλυση εδάφους είναι μια σύντομη και οικονομική εργαστηριακή μέθοδος μέτρησης των εδαφικών ιδιοτήτων του αγρού μας. Μετράμε αυτές τις εδαφικές ιδιότητες που είναι σημαντικές…

Ελιά: Προσβολές από κυκλοκόνιο, κερκόσπορα και καρκίνωση

Γεωργικές προειδοποιήσεις για μολύνσεις στην ελιά από το κυκλοκόνιο και την κερκόσπορα, που ξεκινούν από τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου και συνεχίζονται όλο τον χειμώνα, αλλά και την καρκίνωση, εξέδωσε για τους παραγωγούς…

Καλλιεργητικές φροντίδες για ασθένειες και εχθρούς σε Μηλιές / Αχλαδιές

Μέτρα που στοχεύουν στη μείωση μέχρι και την πλήρη καταστολή της παραγωγής των ασκοσπορίων, που είναι υπεύθυνα για πρωτογενείς μολύνσεις σε μηλιά και αχλαδιά την ερχόμενη άνοιξη, προτείνει προς τους παραγωγούς το…

Μυκητολογικές ασθένειες στα σιτηρά

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται ανησυχητική προσβολή των σιτηρών από μύκητες με αποτέλεσμα η οικονομική ζημία των παραγωγών να είναι μεγάλη. Σε πολλές περιπτώσεις οι ζημιές ήταν τόσο μεγάλες που οι…

Πυρηνόκαρπα: Ασθένειες και προσβολές από έντομα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή για κάποια είδη/ποικιλίες το χρονικό περιθώριο μέχρι τη συγκομιδή είναι περιορισμένο, συστήνεται μεγάλη προσοχή στην επιλογή του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, για την αποφυγή υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στους καρπούς.