Ελιά: Φυλλολίπανση για αύξηση άνθισης και ποσοστού καρπόδεσης

Με τις διαφυλλικές λιπάνσεις, ιδιαίτερα κατά τα στάδια πριν-κατά και μετά την άνθηση (καρπόδεση), επιδιώκεται βελτίωση της ανθοφορίας και της καρπόδεσης, με απώτερο στόχο την τελική αύξηση της παραγωγής. Τι είναι η φυλλολίπανση ή διαφυλλική λίπανση ? Η διαφυλλική λίπανση εξασφαλίζει την εφαρμογή των κατάλληλων θρεπτικών στοιχείων είτε στα φύλλα είτε στον καρπό με ακρίβεια, την … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ελιά: Φυλλολίπανση για αύξηση άνθισης και ποσοστού καρπόδεσης.