AgroPublic | Δίπλα στον αγρότη, καθημερινά αγροτικά νέα, γεωπονικές δημοσιεύσεις | actu1 751x500 1

Με αφορμή το άρθρο μας για την οργανική ουσία και μια ερώτηση αναγνώστη μας στο σημερινό άρθρο θα αναλύσουμε λίγο περισσότερο για την οργανική ουσία και τα Χουμικά και Φουλβικά οξέα.

1. Τι είναι τα Χουμικά και φουλβικά οξέα?

Τα Χουμικά και τα Φουλβικά οξέα αποτελούν προϊόντα διάσπασης φυτικού υλικού και είναι το τελικό παράγωγο των διεργασιών που συμβαίνουν μέσα στην οργανική ουσία. 

Η παρουσία τους είναι άμεσα συνδεδεμένη με την γονιμότητα του εδάφους, γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να εφαρμόζονται όταν το έδαφος μας είναι φτωχό σε οργανική ουσία και αλλά όχι μόνο

2. Ποιος είναι ο ρόλος και τα οφέλη των Χουμικών και Φουλβικών οξέων.

2.1 Έχουν Βιοδιεγερτική δράση.

Αρχικά, η παρουσία τους είναι απαραίτητη καθώς βοηθούν στην αύξηση των φυτών καθώς δρουν ως βιοδιεγερτικές ουσίες. Πιο συγκεκριμένα, καθώς διασπώνται οι χουμικές ουσίες παράγονται βιοδραστικές ενώσεις και παράγωγα φυτοορμονικώς ενώσεων που έχουν καθοριστικό ρόλο στα φυτά. Σχετίζονται με την γρήγορη αύξηση και ανάπτυξη του υπέργειου αλλά κυρίως του υπόγειου μέρος των φυτών. Δηλαδή του ριζικού συστήματος που αποτελεί το άλφα και το ωμέγα για την ευρωστία του φυτού.   

Οι ουσίες αυτές δρουν αυξάνοντας γρήγορα το μέγεθος των ριζών αλλά και την συνολική τους επιφάνεια επιτρέποντας τους έτσι να απορροφούν ευκολότερα θρεπτικά συστατικά από το έδαφος.

χουμικα οξεα.χουμικα.χουμικα λιπασματα τιμη.χουμικα λιπασματα.χουμικα φουλβικα λιπασματα τιμεσ.χουμικα φουλβικα.τι ειναι τα χουμικα οξεα.χουμικα λιπασματα τιμεσ.οργανικη ουσια.τι ειναι η οργανικη ουσια.χουμικά οξέα.sidiropoulos fertilizers
2.2 Βοηθούν στην απορρόφηση στοιχείων από το έδαφος.

Ωστόσο, τα Χουμικά και Φουλβικά οξέα δεν ωθούν τα δεντρά να μεγαλώσουν μόνο λόγο της προώθησης της παρουσίας των φυτοορμονών. Μια ακόμα σημαντική ιδιότητα τους είναι ότι βοηθούν το φυτό να προσλάβει τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία από το έδαφος. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν έχουμε εδαφολογικά προβλήματα. Πολλές φορές μπορεί να υπάρχουν στο έδαφος μας όλα τα στοιχεία για το φυτό , αλλά λόγο ανταγωνισμού τον στοιχείων μεταξύ τους ή και λόγο κάποιου προβλήματος στο εδάφους το φυτό να μην μπορεί να τα απορροφήσει. Παραδείγματος χάριν, ο Φώσφορος όπως γνωρίζουμε είναι ιδιαίτερα δυσκίνητος και αυτό γιατί συγκρατείται από τα μόρια του εδάφους. Επίσης, πολλές φορές δημιουργείται πρόβλημα και με τον Σίδηρο. Ο Σίδηρος οξειδώνεται εύκολα και παύει να γίνεται διαθέσιμος για τα φυτά. Με την χρήση όμως των σκευασμάτων Χουμικών και Φουλβικών οξέων δίνουμε λύση σε παρόμοια προβλήματα καθώς ο ρυθμός πρόσληψης όλων των στοιχείων αυξάνεται

2.3 Ενεργοποιούν λιπάσματα παλαιοτέρων ετών.

Συνεχίζοντας για τις ιδιότητες των Χουμικών και Φουλβικών οξέων, παρατηρείται το φαινόμενο ότι οι παραγωγοί έχουν την τάση να ρίχνουν μεγάλες ποσότητες λιπασμάτων ειδικά στην δενδροκομία, κάθε χρόνο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα δέντρα να μην αξιοποιούν πλήρως αυτές τις ποσότητες καθώς περισσεύουν και μετατρέπονται σε αδιάλυτα άλατα  μέσα στο έδαφος. Τα άλατα αυτά δεν μπορούν να απορροφηθούν μελλοντικά από το φυτό σε αυτή την μορφή. Με την δράση των Χουμικών και Φουλβικών οξέων, δίνεται η δυνατότητα να διαλυτοποιηθούν και πάλι όσα άλατα έχουν παραμείνει στο έδαφος από παλαιότερα έτη. Με αυτό τον τρόπο γίνονται και πάλι διαθέσιμα για να τα απορροφήσει το ριζικό σύστημα των φυτών.

Κλείνοντας, αξίζει να αναφέρουμε πως μια ακόμα ιδιότητα τους είναι πως εμπλουτίζουν το έδαφος με ωφέλιμους μικροοργανισμούς και βελτιώνουν έτσι τη δομή του, τη γονιμότητα του και κατ’ επέκταση και τις αποδόσεις του. 

3. Συμπεράσματα.

Σύμφωνα λοιπόν, με όλα τα παραπάνω, βλέπουμε πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη των Χουμικών και Φουλβικών οξέων στην καλλιέργεια μας. Όσοι παραγωγοί εμπλουτίσουν το έδαφος τους με αυτά θα δουν ταχύτερη ανάπτυξη των φυτών τους ειδικά όταν αυτά βρίσκονται σε μικρή ηλικία. Παράλληλα θα διορθώνονται και τροφοπενίες, θα έχουν καλύτερη παραγωγή και ποιότητα καρπών και δυνατότερα δέντρα και φυτά. Η αποτελεσματικότητα τους είναι εμφανής σε όλα τα  στάδια του φυτού και τα σκευάσματα Χουμικών και Φουλβικών οξέων μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις καλλιέργειες. 

χουμικα οξεα.χουμικα.χουμικα λιπασματα τιμη.χουμικα λιπασματα.χουμικα φουλβικα λιπασματα τιμεσ.χουμικα φουλβικα.τι ειναι τα χουμικα οξεα.χουμικα λιπασματα τιμεσ.οργανικη ουσια.τι ειναι η οργανικη ουσια.χουμικά οξέα.sidiropoulos fertilizers

4. Προτάσεις: Σύγχρονα προϊόντα υγρής οργανικής ουσίας.

Τα σύγχρονα προϊόντα υγρής οργανικής ουσίας είναι αποτέλεσμα της επιστήμης της Βιοτεχνολογίας. Πρόκειται για οργανικά προϊόντα τα οποία είναι απευθείας σε μορφή Χουμικών και Φουλβικών οξέων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την άμεση δράση τους μετά την εφαρμογή τους. Σε αντίθεση, τα συμβατικά σκευάσματα χρειάζονται μέχρι και δύο χρόνια για να επιφέρουν αποτελέσματα. Αυτό συμβαίνει διότι, όπως αναφέραμε και στο άρθρο για την οργανική ουσία, τα Χουμικά και Φουλβικά οξέα αποτελούν το τελικό αποτέλεσμα μέσα στην οργανική ουσία γεγονός που απαιτεί χρόνο. Τα Φουλβικά και Χουμικά οξέα αποτελούν το σημαντικότερο κομμάτι της οργανικής ουσίας. Αυτά είναι που προσφέρουν όλες τις ωφέλιμες ιδιότητες στα φυτά όπως αναλύσαμε παραπάνω. Εφαρμόζοντας τα λοιπόν απευθείας καταφέρνουμε άμεσα αποτελέσματα.