AgroPublic | Δίπλα στον αγρότη, καθημερινά αγροτικά νέα, γεωπονικές δημοσιεύσεις | Water Irrigation 620x330 2

Η ορθολογική διαχείριση του νερού που χρησιμοποιείται στον αγροτικό τομέα αποτελεί βασικό παράγοντα για την εξασφάλιση του βέλτιστου οφέλους και απόδοσης των καλλιεργειών.

Τα τελευταία χρόνια πολλοί ειδικοί ασχολούνται με την εύρεση καινοτόμων στρατηγικών που έχουν ως στόχο τη μείωση της χρήσης νερού και την ορθολογικότερη διαχειρισή του. Η υιοθέτηση στρατηγικών προγραμματισμού των αρδευτικών συστημάτων με σκοπό τη βελτιστοποίηση των χρόνων άρδευσης και του όγκου νερού με σκοπό το σωστό προγραμματισμό και εφοδιασμό των καλλιεργειών σε νερό.

Το Ισραήλ θεωρείται σήμερα παγκόσμιος ηγέτης στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτομίας με πρωτοποριακές μέθοδοι άρδευσης, στηριγμένες στη γεωργία ακριβείας, με στόχο την εξοικονόμηση νερού και λιπασμάτων και τη μεγαλύτερη απόδοση των φυτών.

Το 60% της έκτασης του Ισραήλ αποτελείται από έρημο και η χώρα διαθέτει μόνο ένα σώμα γλυκού νερού.  Παρά ταύτα και παρά μια περίοδο πενταετούς ξηρασίας, στο τέλος του 2017, η χώρα είχε πλεόνασμα νερού.

Πώς επιτεύχθηκε αυτό;

Με την εφαρμογή μιας ολιστικής προσέγγισης στον τομέα τον υδάτων η οποία περιλαμβάνει ισχυρή καινοτομία, μια προσανατολισμένη προς το μέλλον πολιτική και αυξημένη ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, το Ισραήλ ξεπέρασε τις ελλείψεις του σε νερό και κατέστη παγκόσμιος ηγέτης στη διαχείριση και την τεχνολογία των υδάτινων πόρων. Αυτή είναι η ιστορία του θαύματος με το νερό του Ισραήλ και πώς η εμπειρία του μπορεί να βοηθήσει και άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν έλλειψη νερού ή προκλήσεις στη διαχείρισή του. 

Πώς εφαρμόζουμε την άρδευση ακριβείας;

Χρησιμοποιούμε έναν συνδυασμό αισθητήρων για την καταγραφή της σχετικής υγρασίας του αέρα στο ύψος των φύλλων και της υγρασίας του εδάφους. Ο αγρός είναι χωρισμένος με διαφορετικές βάνες και αρδεύουμε την περιοχή ή τις περιοχές που το χρειάζονται. Εναλλακτικά χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένο σύστημα που δίνει σήμα σε ηλεκτροβάνες των περιοχών που χρειάζονται πότισμα.

Η βασική αρχή που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι πως η περίσσεια του νερού και η έλλειψη οδηγούν εξίσου σε προβλήματα στην παραγωγή. Το κόστος για την εγκατάσταση είναι χαμηλό και σίγουρα και άμεσα τα κέρδη θα είναι πολλαπλάσια.

AgroPublic | Δίπλα στον αγρότη, καθημερινά αγροτικά νέα, γεωπονικές δημοσιεύσεις | εικόνα 11

Η αλόγιστη χρήση νερού με τη μορφή των υπεραρδεύσεων, της κατάκλισης γειτονικών χωραφιών και δρόμων, της χρήσης ακατάλληλων ή ελλατωματικών συστημάτων θα πρέπει να αποφεύγεται διότι είτε μειώνει τους διαθέσιμους υδατικούς πόρους είτε τους καθιστά ακατάλληλους για άρδευση. Επίσης, η γεωργία δεν μπορεί να ασκείται σε εκτάσεις λιμνών που αποκαλύφθηκαν από την υποχώρηση των υδάτων λιμνών και λιμνοθαλασσών.

Σε κάθε άρδευση πρέπει να εφαρµόζεται τόσο νερό ώστε να κορεστεί το έδαφος σε τόσο βάθος όσο το βάθος του ριζικού συστήµατος. Η βαθιά διήθηση και η επιφανειακή απορροή μπορούν να περιοριστούν με τον κατάλληλο έλεγχο:

  • την παροχή της άρδευσης (να αποφεύγονται απώλειες κατά την παροχή με επιδιόρθωση του συστήµατος παροχής)
  • του χρόνου εφαρµογής
  • της κλίσης του εδάφους
  • του μήκους διαδροµής του νερού στον αγρό
  • της διηθητικότητας του εδάφους
  • της μεθόδου άρδευσης.

Για τον έλεγχο των απωλειών του νερού (βαθειά διήθηση, επιφανειακή απορροή) και την επίτευξη ορθολογικής άρδευσης, θα πρέπει οι παραγωγοί να τηρούν τις αρδευτικές πρακτικές ανά καλλιέργεια (σύνολο αναγκών σε νερό βάσει πραγµατικής εξατµισοδιαπνοής, δόση άρδευσης, χρόνο άρδευσης, αριθµός εφαρµογών) για κάθε σύστηµα άρδευσης και για κάθε τύπο εδάφους όπως αυτές ορίζονται µε απόφαση Νοµάρχη από τις σχετικές υπηρεσίες.

AgroPublic | 13
Ερμηνεία ανάλυσης εδάφους και φύλλων
GAIOPTIMA
  • Ερμηνέια ανάλυσης εδάφους και φύλλων  
  • Προτάσεις λίπανσης καλλιεργειών
  • Προγραμματισμός άρδευσης

Η ομάδα που θα χρειαστείτε για την καλλιέργεια σας!

info@gaioptima.com