AgroPublic | Δίπλα στον αγρότη, καθημερινά αγροτικά νέα, γεωπονικές δημοσιεύσεις | fyllo ladia nekrwtiki kilida 1

Η περίοδος από την έναρξη της βλάστησης μέχρι και την καρπόδεση και την αύξηση των νεαρών καρπών είναι περίοδος μεγάλης ευαισθησίας, όσον αφορά τον κίνδυνο προσβολών κυρίως από μυκητολογικές, αλλά και βακτηριολογικές ασθένειες.

Η εξάπλωση των ασθενειών και η επιδημική τους εμφάνιση είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις καιρικές συνθήκες, όπως οι δροσερές θερμοκρασίες και κυρίως ο παρατεταμένα βροχερός, υγρός και ανεμώδης καιρός, καθώς και το χαλάζι.

Εφέτος, η εξέλιξη των ευαίσθητων βλαστικών σταδίων των καλλιεργειών έλαβαν χώρα υπό ξηροθερμικές συνθήκες, απουσία βροχοπτώσεων και υψηλών ποσοστών υγρασίας. Ωστόσο, από σήμερα οι καιρικές συνθήκες προβλέπεται να αλλάξουν σημαντικά για ένα τουλάχιστον εικοσιτετράωρο με την έλευση ισχυρών καταιγίδων, ανέμων και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.

Επίσης, ο κίνδυνος χαλαζόπτωσης κατά τόπους, είναι πολύ μεγάλος. Τέτοιες καιρικές συνθήκες ευνοούν ιδιαίτερα μυκητολογικές και βακτηριολογικές ασθένειες, οι οποίες ανάλογα με το παθογόνο, την ευαισθησία της ποικιλίας και το ιστορικό της καλλιέργειας, μπορεί να πάρουν επιδημική μορφή και να προκαλέσουν σοβαρή καταστροφή στην παραγωγή.

Σε αυτή τη χρονική περίοδο οι καλλιέργειες της αχλαδιάς και της μηλιάς βρίσκονται στα πλέον ευαίσθητα βλαστικά στάδια και συνεπώς διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο προσβολής από ασθένειες.

ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΑ (Αχλαδιά─Μηλιά)

Τα φουζικλάδια είναι μυκητολογικές ασθένειες της αχλαδιάς και της μηλιάς, οι οποίες με βροχερό, ανεμώδη και δροσερό καιρό, μπορεί να γίνουν ιδιαίτερα καταστροφικές από την έναρξη της βλάστησης μέχρι και τη συγκομιδή.

Τα πλέον συχνά και χαρακτηριστικά συμπτώματα εμφανίζονται στα φύλλα και στους καρπούς. Το παρόν βλαστικό στάδιο της καρπόδεσης και της αύξησης των νεαρών καρπών είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στην προσβολή από τους μύκητες.

Για το λόγο αυτό συστήνεται η συνέχιση της προστασίας των καλλιεργειών με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό, για όσο διάστημα επικρατούν ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και ανάλογα με το ιστορικό προσβολής των οπωρώνων.

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των μυκήτων συνιστάται η εναλλαγή μυκητοκτόνων από διαφορετικές χημικές ομάδες.

Επίσης, τονίζεται ότι για να είναι αποτελεσματική η καταπολέμηση των φουζικλαδίων σε μία περιοχή θα πρέπει να εφαρμόζεται από το σύνολο των καλλιεργητών, διότι τα μολύσματα των παθογόνων (ασκοσπόρια) μεταφέρονται με τον άνεμο και μολύνουν σε μεγάλες αποστάσεις.

μο1

Προσβολή φουζικλαδίου σε καρπό μήλου. Φωτ. Θ. Μόσχος.

ΜΟΝΙΛΙΑ (ΦΑΙΑ ΣΗΨΗ) (Αχλαδιά─Μηλιά)

Είναι μυκητολογική ασθένεια μεγάλης οικονομικής σημασίας για τα μηλοειδή. Το παθογόνο προσβάλει τα άνθη και μέσω αυτών τους κλαδίσκους, τα φύλλα και τους κλάδους (έλκη). Επίσης, προσβάλει τους καρπούς σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους, προκαλώντας σήψεις, ακόμη και μετασυλλεκτικά. Τα μολύσματα του μύκητα (κονίδια) μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις και με βροχερό και υγρό καιρό προκαλούν ταχύτατα μολύνσεις. Συστήνεται η συνέχιση της προστασίας της νεαρής βλάστησης και των καρπών ενόψει της έλευσης της καταιγίδας, με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο μυκητοκτόνο. Επισημαίνεται, ότι η καταπολέμηση της ασθένειας είναι δυνατό να συνδυαστεί με εκείνη για τα φουζικλάδια. 3 Προσβολή μονίλιας σε καρπό μήλου.

μο2

Φωτ. Θ. Μόσχος

ΩΙΔΙΟ (Μηλιά)

Οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την εκδήλωση της ασθένειας στην τρυφερή βλάστηση. Συστήνεται ψεκασμός ιδίως σε ποικιλίες μηλιάς που είναι ευαίσθητες στο ωίδιο, αλλά και σε περιοχές με ιστορικό προσβολών από τον μύκητα. Προτείνεται να χρησιμοποιηθούν σκευάσματα που αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα και το φουζικλάδιο. Προσβολή τρυφερής βλάστησης από τον μύκητα.

μο3

ΣΕΠΤΟΡΙΩΣΗ (Αχλαδιά)

Όπως και στην περίπτωση των φουζικλαδίων, η ασθένεια ευνοείται από τις άστατες καιρικές συνθήκες που προβλέπεται ότι θα επικρατήσουν το επόμενο εικοσιτετράωρο. Συστήνεται άμεσα η προστασία των καλλιεργειών με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια μυκητοκτόνο και σε συνδυασμό με την καταπολέμηση του φουζικλαδίου.

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ (Αχλαδιά─Μηλιά)

Λόγω της επερχόμενης καταιγίδας, συστήνεται η συνέχιση τη προστασίας των καλλιεργειών, ιδίως εκείνων με ιστορικό προσβολή από το βακτήριο, με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο βακτηριοκτόνο σκεύασμα. Επίσης, συνιστάται ο περιορισμός της αζωτούχου λίπανσης καθώς και της άρδευσης στην απολύτως αναγκαία, διότι η ασθένεια αποβαίνει ιδιαίτερα σοβαρή στα εύρωστα δένδρα. Στους οπωρώνες που έχουν προσβολές συστήνεται η συλλογή και η απομάκρυνση των προσβεβλημένων βλαστών μαζί με τουλάχιστον 30 εκ. υγιούς τμήματος αργότερα και μόνο κατά τη διάρκεια ξηρού καιρού και ηλιοφάνειας. Προσβολή βακτηρίου σε αχλαδιά.

μο4

Φωτ. Θ. Μόσχος

ΣΥΣΤΑΣΗ: Καλούνται οι καλλιεργητές, ιδίως αυτήν την εποχή, να επισκέπτονται όσο το δυνατό συχνότερα τις καλλιέργειες, προκειμένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν προσβολές από φυτοπαράσιτα, έτσι ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, με το μικρότερο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.

Οι εικόνες που δίνονται και παρουσιάζουν συμπτώματα προσβολής ασθενειών και εχθρών είναι απλώς ενδεικτικές και σκοπό έχουν την καλλίτερη κατανόηση των φυτοπαθολογικών προβλημάτων από τους καλλιεργητές.

Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν εργαλείο διάγνωσης 5 από μέρους των παραγωγών.

Για θέματα διάγνωσης πάσης φύσεως προσβολών των φυτών, οι καλλιεργητές σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να απευθύνονται άμεσα σε εξειδικευμένους γεωπόνους. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγρ. Ανάπτυξης & Τροφίμων στο διαδίκτυο: www.minagric.gr.